ចុះឈ្មោះស្នើសុំឥណទានអនឡាញ

បំពេញតម្រូវការរបស់អតិថិជន ដើម្បីបង្កើនការប្រកួតប្រជែងក្នុងអាជីវកម្ម

ចុះឈ្មោះស្នើសុំឥណទានអនឡាញ

សូមបំពេញពត៌មានទាំងអស់ខាងក្រោម​ ដើម្បីយើងខ្ញុំកាន់តែយល់ច្បាស់ពីតម្រូវការរបស់អ្នក

ព័ត៌មានអំពីអតិថិជន

ព័ត៌មានអំពីការចុះឈ្មោះស្នើសុំឥណទាន

សម្គាល់

១.ប្រអប់ដែលមានសញ្ញាផ្កាយក្រហម(*) ពីក្រោយ គឺតម្រូវអោយបំពេញព័ត៌មានចូល។
២.រាល់ព័ត៏មានដែលផ្តល់ដោយលោកអ្នកនឹងត្រូវរក្សាទុកជាការសម្ងាត់។

បិទ ​០២៣ ២២៣ ៤២៣ ថ្លៃសេវា អត្រាការប្រាក់ អត្រាប្តូរប្រាក់ ស្នើសុំឥណទាន ផ្ដល់មតិយោបល់ ឱកាសការងារ កម្មវិធីប្រូម៉ូសិន បណ្តាញ​ប្រតិបត្តិការ
Close 023 223 432 Exchange Rate Fee Interest Rate Branch Location Promotions Recruitment Feedback Registration Loan