ខ្ញុំកំពុងស្វែងរក

ចាប់ផ្តើម

ហេតុអ្វីបានជាត្រូវជ្រើសរើសយកធនាគារ សាខមប៊ែង ខេមបូឌា?

ផលិតផល និងសេវាកម្មសមស្រប
សម្រាប់​ក្រុមហ៊ុនធុនតូច និងមធ្យម

យើងខ្ញុំផ្តល់នូវដំណោះស្រាយល្អអាចបំពេញនូវរាល់តម្រូវការហិរញ្ញវត្ថុរបស់លោកអ្នក

បន្តការវិនិយោគលើបច្ចេកវិទ្យាថ្មីទំនើប​
និងរក្សាធានានូវសុវត្ថិភាពខ្ពស់

ងាយស្រួល ឆាប់រហ័ស និងមានសុវត្ថិភាពរាល់ប្រតិបត្តិការរបស់អតិថិជន

ធនាគារសាខមប៊ែង​ ខេមបូឌា ជាដៃគូ
ដែលគួរជឿទុកចិត្ត

យើងប្តេជ្ញាចិត្តនាំមកនូវអត្ថប្រយោជន៌ល្អបំផុតដល់ អាជីវកម្មរបស់លោកអ្នក

អត្រាការប្រាក់បញ្ញើមានកាលកំណត់

សេវាបើកប្រាក់បៀវត្ស

ងាយស្រួល ឆាប់រហ័ស និងមានសុវត្ថិភាពរាល់ប្រតិបត្តិការរបស់អតិថិជន

ឥណទានអាជីវកម្មសម្រាប់ក្រុមហ៊ុន

គាំទ្រប្រតិបត្តិការសម្រាប់អាជីវកម្ម ពង្រីកអាជីវកម្ម បង្កើនអាជីវកម្មរបស់លោកអ្នក

ប្រាក់កម្ចីអាជីវកម្ម

ដើម្បីជួយឱ្យអាជីវកម្មរបស់អ្នករីកចម្រើន និងពង្រីក

ប្រាក់បញ្ញើតាមកាលកំណត់

ទទួលបានអត្រាការប្រាក់ខ្ពស់លើការសន្សំរបស់អ្នក

ទាញយកកម្មវិធីធនាគារចល័តរបស់យើង

តាមដាន និងគ្រប់គ្រងគណនីរបស់លោកអ្នកងាយស្រួល គ្រប់ពេលវេលា គ្រប់ទីកន្លែង

ទាញយក

SC-mBanking-Logo-74
SC-QR
បិទ ​០២៣ ២២៣ ៤២៣ ថ្លៃសេវា អត្រាការប្រាក់ អត្រាប្តូរប្រាក់ ស្នើសុំឥណទាន ផ្ដល់មតិយោបល់ ឱកាសការងារ កម្មវិធីប្រូម៉ូសិន បណ្តាញ​ប្រតិបត្តិការ
Close 023 223 432 Exchange Rate Fee Interest Rate Branch Location Promotions Recruitment Feedback Registration Loan