ទទួលបានកាដូមិនគិតថ្លៃ នៅពេលទូទាត់ជាមួយប័ណ្ណវីសា សម្រាប់ចំណាយយ៉ាងតិច ៥០ដុល្លារ ក្នុងមួយការបញ្ជាទិញនៅលើ Aeon Online Mobile App ឬ www.aeononlineshopping.com

TERMS AND CONDITIONS

  • Offer valid from August 31, 2023 17:00 GMT – March 31, 2024 16:59 GMT
  • This offer is applicable for all Sacombank Cambodia Visa cards.
  • The offer is applied for payment made by Visa card for minimum amount of USD 50 per order on AEON Online Mobile App or www.aeononlineshopping.com
  • The complimentary gift will be delivered with the products purchased in that order.
  • Limit to one gift redemption per card per day
  • Offers are available in limited amount, on a first-come, first-served basis.

REGISTER VISA CREDIT CARD

ARE YOU READY TO OWN A SACOMBANK CAMBODIA VISA CREDIT CARD?

More information, please contact hotline Call Center at 023223423 or visit at any Sacombank Cambodia Branches for support.

Head Office

  • Address: #60 Preah Norodom Blvd, Sangkat Chey Chumneas, Khan Daun Penh, Phnom Penh.
  • Tel: (855) 23 22 34 22
  • Fax: (855) 23 22 34 33
  • Email: ask-sc@sacombank.com

Send Us Your Message

Follow us

បិទ ​០២៣ ២២៣ ៤២៣ ថ្លៃសេវា អត្រាការប្រាក់ អត្រាប្តូរប្រាក់ ស្នើសុំឥណទាន ផ្ដល់មតិយោបល់ ឱកាសការងារ កម្មវិធីប្រូម៉ូសិន បណ្តាញ​ប្រតិបត្តិការ
Close 023 223 432 Exchange Rate Fee Interest Rate Branch Location Promotions Recruitment Feedback Registration Loan