ទម្រង់គំរូពាក្យស្នើសុំបម្រើការងារ

ទម្រង់គំរូពាក្យស្នើសុំបម្រើការងារ

បេក្ខជន​​អាច​ទាញ​យក​ទម្រង់គំរូ​ពាក្យ​ស្នើ​សុំ​បម្រើ​ការងារ និងប្រវត្តិរូប​សង្ខេប​នៅ​ខាង​ក្រោមនេះ ឬ​អាច​ស្នើ​សុំ​ពី​ការិយាល័យ​កណ្ដាល​ធនាគារសាខមប៊ែងខេមបូឌា។ បេក្ខជនអាចដាក់​ពាក្យ​ស្នើ​សុំ​តាម​រយៈ​អ៊ីម៉ែល​ hr_sc@sacombank.com ឬ​មក​ដាក់​ពាក្យ​ដោយ​ផ្ទាល់​នៅ​ការិយាល័យ​កណ្ដាល​​ធនាគារសាខមប៊ែងខេមបូឌា។

ពាក្យ​សុំ​បម្រើ​ការងារ

ទម្រង់គំរូពាក្យបម្រើការងារទូទៅដូចជា បុគ្គលិកផ្នែកលក់ បុគ្គលិកផ្នែកឥណទាន បេឡាករ ។ល។

ឯកសារទម្រង់​គំរូជា .DOCX   ឯកសារទម្រង់​គំរូជា .PDF

សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែម៖

នាយកដ្ឋាន​​ធនធានមនុស្ស៖
អគារលេខ 60 ​មហាវិថីព្រះនរោត្តម ​សង្កាត់ជ័យជំនះ ​ខណ្ឌដូនពេញ ​រាជធានីភ្នំពេញ
លេខទូរស័ព្ទ: 023 223 422 | ទូរសារ: 023 223 433
អុីម៉ែល ៖ hr_sc@sacombank.com

បិទ ​០២៣ ២២៣ ៤២៣ ថ្លៃសេវា អត្រាការប្រាក់ អត្រាប្តូរប្រាក់ ស្នើសុំឥណទាន ផ្ដល់មតិយោបល់ ឱកាសការងារ កម្មវិធីប្រូម៉ូសិន បណ្តាញ​ប្រតិបត្តិការ
Close 023 223 432 Exchange Rate Fee Interest Rate Branch Location Promotions Recruitment Feedback Registration Loan