ព័ត៌មាន

ប្រភេទ

រីករាយបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មី ប្រពៃណីចិន វៀតណាម ២០២៤

នៅថ្ងៃទី៩ ខែ​កុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២៤

ឆ្នាំថ្មី ការផ្តល់ជូនថ្មី! ប័ណ្ណឥណទានវីសា

  • កុំឱ្យរំលងឱកាសប្រូម៉ូសិនដ៏អស្ចារ្យ!
  • ឥតគិតថ្លៃកម្រៃសេវាក្នុងឆ្នាំដំបូង
  • ទទួលបាន Free E-ticket ចំនួន ១ នៅរោងកុន Legend ដោយគ្រាន់តែធ្វើប្រតិបតិ្តការដំបូងយ៉ាងតិច ៣០ដុល្លារ។

ប្រញាប់ឡើង ការផ្តល់ជូននេះ សម្រាប់តែម្ចាស់ប័ណ្ណថ្មី ចាប់ពីថ្ងៃទី០១ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២៤ រហូតដល់ ថ្ងៃទី៣០ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២៤។
លក្ខខណ្ឌផ្សេងៗ ត្រូវបានអនុវត្ត!
សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែម សូមទំនាក់ទំនងភ្នាក់ងារបម្រើអតិថិជន៖ 023 223 423

ចែករំលែកទៅកាន់៖

បិទ ​០២៣ ២២៣ ៤២៣ ថ្លៃសេវា អត្រាការប្រាក់ អត្រាប្តូរប្រាក់ ស្នើសុំឥណទាន ផ្ដល់មតិយោបល់ ឱកាសការងារ កម្មវិធីប្រូម៉ូសិន បណ្តាញ​ប្រតិបត្តិការ
Close 023 223 432 Exchange Rate Fee Interest Rate Branch Location Promotions Recruitment Feedback Registration Loan