ព័ត៌មាន

ប្រភេទ

ឆ្នាំថ្មី ឱ្យអាំងប៉ាវបែបថ្មី!

នៅថ្ងៃទី៩ ខែ​កុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២៤

អតិថិជនអាចប្រើប្រាស់មុខងារផ្ទេរប្រាក់របស់កម្មវិធី SC mBanking ដើម្បីឱ្យអាំងប៉ាវទៅកាន់មនុស្សជាទីស្រឡាញ់របស់អ្នកបានក្នុងឱកាសបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីប្រពៃណីចិន-វៀតណាម។ ក្នុងនោះអតិថិជនអាច៖

  • ឱ្យអាំងប៉ាវប្រកបដោយភាពងាយស្រួល និងរហ័សបំផុត។
  • អាចជ្រើសរើសចំនួនទឹកប្រាក់ដែលមានអត្ថន័យសម្រាប់អ្នក ចំពោះអាំងប៉ាវនីមួយៗ។
  • អាចសរសេរសារជូនពរទៅកាន់មនុស្សជាទីស្រឡាញ់របស់អ្នក។
  • ចូលរួមលើកស្ទួយវិស័យឌីជីថលប៊ែងឃីង និងកាត់បន្ថយការប្រើប្រាស់ក្រដាសប្រាក់។

សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែម៖ ០២៣ ២២៣ ៤២៣

ចែករំលែកទៅកាន់៖

បិទ ​០២៣ ២២៣ ៤២៣ ថ្លៃសេវា អត្រាការប្រាក់ អត្រាប្តូរប្រាក់ ស្នើសុំឥណទាន ផ្ដល់មតិយោបល់ ឱកាសការងារ កម្មវិធីប្រូម៉ូសិន បណ្តាញ​ប្រតិបត្តិការ
Close 023 223 432 Exchange Rate Fee Interest Rate Branch Location Promotions Recruitment Feedback Registration Loan