សេវាកម្មទទួលប្រាក់ក្រៅប្រទេសឆាប់រហ័ស XPRESS

លោកអ្នកអាចទទួលបានប្រាក់បញ្ញើពីគ្រប់ប្រទេសជុំវិញពិភពលោក

អត្ថប្រយោជន៍

  • ទទួលបានប្រាក់ក្នុង រយៈពេល១០នាទីប៉ុណ្ណោះក្រោយពេលអ្នកផ្ញើបានបំពេញទម្រង់បែបបទផ្ញើប្រាក់រួច
  • អត្រាប្តូរប្រាក់ប្រកួតប្រជែងប្រសិនបើលោកអ្នកចង់ទទួលបានប្រាក់ជារូបិយប័ណ្ណផ្សេងទៀត
  • អតិថិជនអាចទទួលប្រាក់នៅគ្រប់សាខាទាំងរបស់ធនាគារ សាខមប៊ែង​ (ខេមបូឌា)

លក្ខណៈពិសេស

  • ទទួលបានប្រាក់ក្នុង រយៈពេលពេល១០នាទីក្រោយពេលដែលអ្នកផ្ញើបានបំពេញទម្រង់បែបបទផ្ញើប្រាក់រួច
  • មិនតម្រូវអោយមានគណនីនៅធនាគារ
  • មិនគិតសេវាចំណាយពីអ្នកទទួល
  • អាចទទួលប្រាក់ជាប្រាក់ដុល្លារ ឬប្រាក់រៀល

លក្ខខណ្ឌ និងឯកសារតម្រូវ

  • អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណសញ្ជាតិខ្មែរ​ ឬ លិខិតឆ្លងដែនដែលនៅមានសុពលភាព
  • ផ្តល់លេខកូដសម្ងាត់ដែលអ្នកផ្ញើផ្ដល់អោយដោយ​ XPRESS

ដើម្បីទទួលបានសេវាកម្មពិសេសជាច្រើន តាមតម្រូវការរបស់លោកអ្នក

បិទ ​០២៣ ២២៣ ៤២៣ ថ្លៃសេវា អត្រាការប្រាក់ អត្រាប្តូរប្រាក់ ស្នើសុំឥណទាន ផ្ដល់មតិយោបល់ ឱកាសការងារ កម្មវិធីប្រូម៉ូសិន បណ្តាញ​ប្រតិបត្តិការ
Close 023 223 432 Exchange Rate Fee Interest Rate Branch Location Promotions Recruitment Feedback Registration Loan