លក្ខខណ្ឌតម្រូវរបស់កម្មវិធី

អត្ថប្រយោជន៍

សម្រាប់អតិថិជនថ្មី
រយៈពេល​នៃការអនុវត្ត៖ ការផ្តល់ជូន
ចាប់​ពី​ថ្ងៃទី០១ ខែ​មិថុនា ឆ្នាំ២០២១ រហូតដល់ថ្ងៃទី៣១ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២១ មិនគិតកម្រៃសេវាប្រចាំឆ្នាំក្នុងឆ្នាំដំបូង
ទទួលបានប្រាក់សងត្រឡប់២០%(អតិបរមា១0ដុល្លារ)សម្រាប់ការបញ្ជាទិញដំបូង​​សម្រាប់ប័ណ្ណឥណទានវីសា

គោលការណ៍ និង លក្ខខណ្ឌ

  1. អតិថិជនថ្មី៖ ដែលមិនធ្លាប់មានប័ណ្ណឥណទានវីសាធនាគារសាខមប៊ែងពីមុនមកហើយធ្វើការស្នើរសុំប័ណ្ណឥណទានវីសាទទួលបានការអនុម័តនិងដំណើរការប័ណ្ណក្នុងអំឡុងពេលនៃកម្មវិធី ប្រូម៉ូសិន។
  2. ចំពោះប័ណ្ណឥណទានវីសាដែលមានទ្រព្យធានា(Secure Credit Card)នឹងទទួលបានការមិនគិតកម្រៃសេវាធ្វើឯកសារ។
  3. ប្រតិបត្តិការដែលរាប់បញ្ចូលក្នុងកម្មវិធីគឺជាប្រតិបត្តិការដែលធ្វើឡើងដោយការបញ្ជាទិញទំនិញនិងសេវាកម្មតាមរយៈប័ណ្ណឥណទានវីសា(មិនរាប់បញ្ចូលប្រតិបត្តិការដកសាច់ប្រាក់)។
  4. ប្រតិបត្តិការប័ណ្ណឥណទានរងនឹងត្រូវកត់ត្រាទុកជាប្រតិបត្តិការប័ណ្ណចម្បង។
  5. ម្ចាស់ប័ណ្ណម្នាក់ៗអាចទទួលបានទឹកប្រាក់ត្រលប់មកវិញសម្រាប់ ប្រតិបត្តិការដែលគ្រប់លក្ខខណ្ឌដំបូងតែប៉ុណ្ណោះ។
  6. ប្រតិបត្តិការដែលមិនបានកត់ត្រាឬលុបចោលឬសងត្រលប់ នឹងមិនត្រូវបានរាប់បញ្ចូលក្នុងកម្មវិធីនោះទេ ហើយធនាគារសាខមប៊ែងនិងរក្សាសិទ្ធិក្នុងការដកទឹកប្រាក់ចេញពីប័ណ្ណឥណទានរបស់អ្នកត្រលប់មកវិញ។
  7. ការផ្តល់ជូនមានចំនួនកំណត់ អតិថិជនធ្វើប្រតិបត្តិការមុននឹងទទួលបានមុន រហូតដល់គ្រប់ចំនួនកំណត់។
  8. ទឹកប្រាក់សងត្រលប់៖ ធនាគារនឹងសងប្រាក់ត្រលប់ទៅគណនីអតិថិជនដែលឈ្នះក្នុងកម្មវិធីក្នុងរយៈពេល៧ថ្ងៃ។

ចុះឈ្មោះស្នើសុំប័ណ្ណឥណទាន

លោកអ្នកបាន​ត្រៀមខ្លួនរួចរាល់ដើម្បីក្លាយជាម្ចាស់ប័ណ្ណឥណទានវីសាធនាគារសាខមប៊ែង(ខេមបូឌា)​ ហើយ​​​​ឬនៅ?

សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែមសូមធ្វើការហៅមកកាន់ភ្នាក់ងារបម្រើអតិថិជនលេខ ០២៣​ ២២៣ ៤២៣ ឬ​មក​កាន់​​សាខាណាមួយ របស់ធនាគារយើងខ្ញុំ។

ទីស្នាក់ការកណ្តាល

អាសយដ្ឋាន: អគារលេខ ៦០ មហាវិថីព្រះនរោត្តម សង្កាត់ជ័យជំនះ ខណ្ឌដូនពេញ រាជធានីភ្នំពេញ
Tel: (855) 23 22 34 22
Fax: (855) 23 22 34 33
Email: ask-sc@sacombank.com

ផ្ញើសាររបស់អ្នកមកពួកយើង

តាម ពួក យើង

បិទ ​០២៣ ២២៣ ៤២៣ ថ្លៃសេវា អត្រាការប្រាក់ អត្រាប្តូរប្រាក់ ស្នើសុំឥណទាន ផ្ដល់មតិយោបល់ ឱកាសការងារ កម្មវិធីប្រូម៉ូសិន បណ្តាញ​ប្រតិបត្តិការ
Close 023 223 432 Exchange Rate Fee Interest Rate Branch Location Promotions Recruitment Feedback Registration Loan