ប្រូម៉ូសិនពិសេសជាមួយប័ណ្ណឥណទានវីសា សាខមប៊ែង

អត្ថប្រយោជន៍

សម្រាប់អតិថិជនថ្មី
រយៈពេល​នៃការអនុវត្ត៖ ការផ្តល់ជូន
ចាប់​ពី​ថ្ងៃទី០១ ខែ​មិថុនា ឆ្នាំ២០២១ រហូតដល់ថ្ងៃទី៣១ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២១ មិនគិតកម្រៃសេវាប្រចាំឆ្នាំក្នុងឆ្នាំដំបូង
ទទួលបានប្រាក់សងត្រឡប់២០%(អតិបរមា១0ដុល្លារ)សម្រាប់ការបញ្ជាទិញដំបូង​​សម្រាប់ប័ណ្ណឥណទានវីសា

គោលការណ៍ និង លក្ខខណ្ឌ

វីធីសាស្រ្តបែបណាដើម្បីទទួលបាន​ការផ្តល់ជូន?

  • ប្រាក់សងត្រឡប់៖ SC នឹងសងប្រាក់ត្រឡប់មកវិញដោយបញ្ចូលក្នុងគណនីប័ណ្ណឥណទានក្នុងអំឡុងពេល០៧ថ្ងៃគិតពីថ្ងៃដែលគ្រប់លក្ខខណ្ឌ។
    គោលការណ៍ និង លក្ខខណ្ឌ: ទីនេះ

ចុះឈ្មោះស្នើសុំប័ណ្ណឥណទាន

លោកអ្នកបាន​ត្រៀមខ្លួនរួចរាល់ដើម្បីក្លាយជាម្ចាស់ប័ណ្ណឥណទានវីសាធនាគារសាខមប៊ែង(ខេមបូឌា)​ ហើយ​​​​ឬនៅ?

សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែមសូមធ្វើការហៅមកកាន់ភ្នាក់ងារបម្រើអតិថិជនលេខ ០២៣​ ២២៣ ៤២៣ ឬ​មក​កាន់​​សាខាណាមួយ របស់ធនាគារយើងខ្ញុំ។

វិធីចូលរួមកម្មវិធី?

អាសយដ្ឋាន៖ អគារលេខ ៦០ មហាវិថី ព្រះនរោត្តម សង្កាត់ជ័យជម្នះ ខណ្ឌដូនពេញ រាជធានីភ្នំពេញ។
ទូរសព្ទ៖ (855) 23 22 34 22
ទូរសារ៖ (855) 23 22 34 33
អុីម៉ែល៖ ask-sc@sacombank.com

ផ្ញើអុីម៉ែលមកកាន់យើងខ្ញុំ

តាមដានយើងខ្ញុំ

បិទ ​០២៣ ២២៣ ៤២៣ ថ្លៃសេវា អត្រាការប្រាក់ អត្រាប្តូរប្រាក់ ស្នើសុំឥណទាន ផ្ដល់មតិយោបល់ ឱកាសការងារ កម្មវិធីប្រូម៉ូសិន បណ្តាញ​ប្រតិបត្តិការ
Close 023 223 432 Exchange Rate Fee Interest Rate Branch Location Promotions Recruitment Feedback Registration Loan