ឥតគិតថ្លៃសេវាទទួលប្រាក់សម្រាប់ការផ្ទេរតាមSWIFT

កាន់តែអស្ចារ្យ កាន់តែសន្សំសំចៃ! ចាប់ពីថ្ងៃទី 02/03/2020  ដល់ថ្ងៃទី 02/09/2020 ឥតគិតថ្លៃ​ចំពោះសេវា​ផ្ទេរប្រាក់ជារូបិយប័ណ្ណបរទេសមកកាន់គណនីលោកអ្នកនៅ​ធនាគាសាខមប៊ែង ខេមបូឌា។​​ លោកអ្នកអាចផ្ទេរ​​ប្រាក់​ពី​បរទេសមកកាន់​ប្រទេស​កម្ពុជាដោយមិនកំណត់ទំហំទឹកប្រាក់​ជា​មួយនឹងរូបិយប័ណ្ណច្រើនប្រភេទដូចជា៖ JPY, EUR,CHF, GBP, AUD, SGD, CAD, THB, CNY, NZD, KRW, VND (មិនអនុវត្តចំពោះដុល្លារអាមេរិក) ។​ ចាប់ផ្ដើមបើកគណនីជាមួយធនាគារសាខមប៊ែង ខេមបូឌា ថ្ងៃនេះ​ ដើម្បី​រីករាយនឹងអត្ថប្រយោជន៍ដ៏អស្ចារ្យមិនធ្លាប់មាននេះ!

 ព័ត៌មាន​តម្រូវ​សម្រាប់​ការ​ផ្ទេរ​ប្រាក់​ចូល​តាម​ SWIFT​ មក​កាន់​គណនី​ សាខមប៊ែង ខេមបូឌា៖

 • ដើម្បី​ទទួល​បាន​ប្រាក់​ផ្ទេរ​ចូល​តាម​ SWIFT​ លោក​អ្នក​ត្រូវ​ផ្តល់​ព័ត៌មាន​ខាងក្រោម​ដល់​អ្នក​ផ្ទេរ​
  • ឈ្មោះ​គណនី​៖​ [​ឈ្មោះ​គណនី​របស់​អ្នកនៅធនាគារសាខមប៊ែង​ ខេមបូឌា​]
  • លេខ​គណនី​៖​ [​លេខ​គណនី​​របស់​អ្នក​នៅធនាគារសាខមប៊ែង​ ខេមបូឌា]
  • ឈ្មោះ​ធនាគារ​ទទួល​៖​ ធនាគារ សាខមប៊ែង (ខេមបូឌា) ភីអិលស៊ី
  • អាសយដ្ឋាន​ធនាគារ​ទទួល​៖​ អគារលេខ ៦០ មហាវិថីព្រះនរោត្តម រាជធានីភ្នំពេញ ប្រទេស​កម្ពុជា​
  • លេខ​កូដ​ SWIFT៖​ SGTTVNVX
  • ធនាគារ​ដៃគូ​៖​ សូម​ជ្រើសរើស​ធនាគារ​ដៃគូណាមួយ​ក្នុង​ចំណោម​ធនាគារខាងក្រោមទៅ​តាម​រូបិយ​ប័ណ្ណ នីមួយៗ
រូបិយប័ណ្ណ ឈ្មោះធនាគារ លេខ​កូដ​ SWIFT
JPY SUMITOMO MITSUI BANKING CORPORATION, TOKYO, JAPAN SMBCJPJT
EUR COMMERZBANK AG, FRANKFURT, GERMANY COBADEFF
CHF CREDIT SUISSE AG, ZURICH, SWITZERLAND CRESCHZZ80A
GBP JPMORGAN CHASE BANK, N.A., LONDON, UNITED KINGDOM CHASGB2L
AUD AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING GROUP LIMITED, MELBOURNE. AUSTRALIA ANZBAU3M
SGD DBS BANK LIMITED, SINGAPORE DBSSSGSG
CAD CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE, TORONTO, CANADA CIBCCATT
THB KASIKORNBANK PUBLIC COMPANY LIMITED, BANGKOK, THAILAND KASITHBX
CNY BANK OF CHINA (HONG KONG) LIMITED, HONG KONG, CHINA BKCHHKHH838
NZD ANZ BANK NEW ZEALAND LIMITED,

WELLINGTON, NEW ZEALAND

ANZBNZ22
KRW KOOKMIN BANK (HEAD OFFICE), SEOUL, KOREA, REPUBLIC OF CZNBKRSE

 

លក្ខខណ្ឌអនុវត្ត​៖​

 • អតិថិជនទទួលបានប្រាក់ជារូបិយប័ណ្ណបរទេសខាងលើ បន្ទាប់មកទឹកប្រាក់នោះនឹង​ត្រូវ​បានប្ដូរទៅ​ជា​ប្រាក់​ដុល្លារ/ប្រាក់រៀល​ ហើយ​បញ្ចូល​ទៅ​ក្នុង​គណនី​​របស់​អតិថិជន​នៅសាខមប៊ែង ខេមបូឌា។
 • ប្រូ​ម៉ូ​សិន​នេះ​មាន​ប្រសិទ្ធិ​ភាព​សម្រាប់តែ​ការ​ផ្ទេរ​ប្រាក់​តាម​ប្រព័ន្ធ​ SWIFT​ ចូល​មក​កាន់​គណនី​​របស់​អតិថិជន​នៅ​ធនាគារ​ សាខមប៊ែង ខេមបួឌា​ ​តែ​ប៉ុណ្ណោះ​។​
 • ​ប្រូ​ម៉ូ​សិន​នេះ​អនុវត្តសម្រាប់ទាំងអតិថិជនជាឯកត្តបុគ្គល និងអតិថិជនជាក្រុមហ៊ុន។
 • ធនាគារ​ សាខមប៊ែង ខេមបូឌា សូម​រក្សា​សិទ្ធិ​​ក្នុង​ការ​កែប្រែ​ លុបចោល​ ឬ​បន្ថែម​ផ្នែក​ណាមួយ​នៅ​ក្នុង​លក្ខខណ្ឌ​អនុវត្ត​ដោយ​មិន​ចាំបាច់​ជូនដំណឹង​ជា​មុន​។​
 • ប្រូម៉ូសិននេះមិនអនុវត្តសម្រាប់រូបិយប័ណ្ណជាដុល្លារអាមេរិក។

វិធីចូលរួមកម្មវិធី៖

សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែមសូមធ្វើការហៅមកកាន់ ភ្នាក់ងារបម្រើអតិថិជនលេខ 023 223 423 ឬមកកាន់សាខាណាមួយ របស់យើងខ្ញុំ។

បិទ ​០២៣ ២២៣ ៤២៣ ថ្លៃសេវា អត្រាការប្រាក់ អត្រាប្តូរប្រាក់ ស្នើសុំឥណទាន ផ្ដល់មតិយោបល់ ឱកាសការងារ កម្មវិធីប្រូម៉ូសិន បណ្តាញ​ប្រតិបត្តិការ
Close 023 223 432 Exchange Rate Fee Interest Rate Branch Location Promotions Recruitment Feedback Registration Loan