ពានរង្វាន់ជាធនាគារលក់រាយឈានមុខគេនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា

ពាន​រង្វាន់​ជា​ធនាគារលក់រាយ​ឈាន​មុខ​គេ​នៅ​ក្នុង​ប្រទេស​កម្ពុជា ឆ្នាំ២០១៥ ពី​ IDG Cambodia

កាលបរិច្ឆេទ៖ ២៤​​ មិថុនា ២០១៥

បិទ ​០២៣ ២២៣ ៤២៣ ថ្លៃសេវា អត្រាការប្រាក់ អត្រាប្តូរប្រាក់ ស្នើសុំឥណទាន ផ្ដល់មតិយោបល់ ឱកាសការងារ កម្មវិធីប្រូម៉ូសិន បណ្តាញ​ប្រតិបត្តិការ
Close 023 223 432 Exchange Rate Fee Interest Rate Branch Location Promotions Recruitment Feedback Registration Loan