ទំព័រឱកាសការងារ

សូមស្វាគមន៍មកកាន់ទំព័រឱកាសការងារធនាគារសាខមប៊ែងខេមបូឌា

ធនាគារ​សាខមប៊ែង​ខេមបូឌា គឺ​ជា​ធនាគារ​ពាណិជ្ជ​ដែល​ឈាន​មុខ​គេ​នៅ​ប្រទេស​វៀតណាម ហើយ​កំពុង​បន្ត​ពង្រីក​ខ្លួន​ក្នុង​ប្រទេស​កម្ពុជា និង​ប្រទេស​ឡាវ។ យើង​ខ្ញុំ​រីក​រាយ​នឹង​ផ្តល់​ឳកាស​ការងារ​រួម​នឹង​អត្ថប្រយោជន៍​ដ៍​ប្រសើរ​ដល់​យុវជន​ខ្មែរ​ទាំង​ពីរភេទ។ ចូល​រួម​ជាមួយ​ធនាគារ​សាខមប៊ែង​ខេមបូឌា ថ្ងៃ​នេះ​ដើម្បី​បង្កើត​ភាព​ជោគ​ជ័យ​សម្រាប់​អនាគត​របស់​អ្នក។ ខាង​ក្រោម​ជា​ព័ត៌មាន​​ដែល​លោក​អ្នក​អាច​អាន​​ ដោយ​​ចុច​លើ​ចំណង​ជើង​ណា​មួយ៖

ហេតុអ្វីចូលរួមជាមួយយើង?

ធនាគារ​សាខមប៊ែង​ខេមបូឌាគឺ​ជា​ធនាគារ​ពាណិជ្ជ​ដែល​ឈាន​មុខ​គេ​នៅ​ប្រទេស​វៀតណាម…

ឱកាសការងារ

ធនាគារ​សាខមប៊ែង​ខេមបូឌា កំពុង​ជ្រើស​រើស​បេក្ខជន​ដែល​មាន​សមត្ថភាព​ដើម្បី​បំពេញ​តួនាទី…

ឱកាសចុះកម្មសិក្សាស្ម័គ្រចិត្ត

ធនាគារ​សាខមប៊ែង​ខេមបូឌា កំពុង​ផ្តល់​កម្មសិក្សា​ដល់​និស្សិត​មក​ពីសាកល​វិទ្យាល័យ​ វិទ្យាស្ថាន…

ទម្រង់គំរូពាក្យស្នើសុំបម្រើការងារ

បេក្ខជន​​អាច​ទាញ​យក​ទម្រង់គំរូ​ពាក្យ​ស្នើ​សុំ​បម្រើ​ការងារ និង​ប្រវត្តិរូប​សង្ខេប…

សកម្មភាពការងារបុគ្គលិក

លោក​អ្នក​អាច​ស្វែង​រក​ពី​សកម្មភាព​ការ​ងារ​បុគ្គលិក​របស់​ធនាគារ​សាខមប៊ែង​ខេមបូឌា…

បិទ ​០២៣ ២២៣ ៤២៣ ថ្លៃសេវា អត្រាការប្រាក់ អត្រាប្តូរប្រាក់ ស្នើសុំឥណទាន ផ្ដល់មតិយោបល់ ឱកាសការងារ កម្មវិធីប្រូម៉ូសិន បណ្តាញ​ប្រតិបត្តិការ
Close 023 223 432 Exchange Rate Fee Interest Rate Branch Location Promotions Recruitment Feedback Registration Loan