ពានរង្វាន់ និង វិញ្ញាបនបត្រ

ពាន​រង្វាន់​ជា​ប្រតិបតិ្តករ​ឆ្នើម ដែល​បាន​សហការ​យ៉ាង​សកម្ម និង​ឆ្លើយ​តប​យ៉ាង​រហ័ស​បំផុត ក្នុង​ការ​គាំទ្រ​ប្រតិបត្តិការ​ប្រចាំ​ថ្ងៃ​របស់​ការិយាល័យ​ឥណទាន​កម្ពុជា ។

កាលបរិច្ឆេទ ៖ ២៧ តុលា ២០១៧

បិទ ​០២៣ ២២៣ ៤២៣ ថ្លៃសេវា អត្រាការប្រាក់ អត្រាប្តូរប្រាក់ ស្នើសុំឥណទាន ផ្ដល់មតិយោបល់ ឱកាសការងារ កម្មវិធីប្រូម៉ូសិន បណ្តាញ​ប្រតិបត្តិការ
Close 023 223 432 Exchange Rate Fee Interest Rate Branch Location Promotions Recruitment Feedback Registration Loan