អចលនទ្រព្យប្រកាសលក់

អចលនទ្រព្យប្រកាសលក់

សេចក្តីជូនដំណឹងចុងក្រោយបង្អស់អំពីទ្រព្យប្រកាសលក់អាចទាញយកបាន​ និងចូលមើលដូចតារាងខាងក្រោម៖

ប្រភេទអចលនទ្រព្យ : ផ្ទះសម្រាប់លក់

 • ទីតាំង​ : ក្នុងបុរីសិត្បូ ភូមិកំពង់ព្រីង ឃុំសិត្បូ ក្រុងតាខ្មៅ ខេត្តកណ្ដាល
 • ទំហំដី : ៨៦.00 ម៉ែត្រការ៉េ(៤.១០ ម៉ែត្រ x ២០.៩៧ ម៉ែត្រ)
 • ទំហំអារគារ :​ ១២៣.០០ ម៉ែត្រការ៉េ (៤.១០ ម៉ែត្រ x ១៥.០០ ម៉ែត្រ x ២)
 • ប្លង់: ប្លង់រឹង
 • ធ្វើបច្ចុប្បន្នភាព: ២០/០៩/២០២៣

ទាញយក

ប្រភេទអចលនទ្រព្យ : ផ្ទះសម្រាប់លក់

 • ទីតាំង​ : ផ្លូវជាតិលេខ ២៨៤ ភូមិ១ សង្កាត់អូឡាំពិច ខណ្ឌបឹងកេងកង ភ្នំពេញ
 • ទំហំដី : ៩៨.០០ ម៉ែត្រការ៉េ(៤.០០ ម៉ែត្រ x ២៤.៨០ ម៉ែត្រ)
 • ទំហំអារគារ :​ ៦៦១,៦ ម៉ែត្រការ៉េ (៤.០០ ម៉ែត្រ x ២២.០០ ម៉ែត្រ)
 • ប្លង់: ប្លង់រឹង
 • ធ្វើបច្ចុប្បន្នភាព: ៣១/០៨/២០២៣

ទាញយក

ប្រភេទអចលនទ្រព្យ : ឃ្លាំងសម្រាប់លក់

 • ទីតាំង​ : ផ្លូវជាតិលេខ ១ ភូមិអំពិលទឹក ឃុំកំពង់ភ្នំ ស្រុកលើកដែក ខេត្តកណ្ដាល
 • ទំហំដី : ៦០០.០០ ម៉ែត្រការ៉េ(១២.០០ ម៉ែត្រ x ៥០.០០ ម៉ែត្រ)
 • ទំហំអារគារ :​ ៥៣២,៣៥ ម៉ែត្រការ៉េ (១១.៧០ ម៉ែត្រ x ៤៥.៥០ ម៉ែត្រ)
 • ប្លង់: ប្លង់រឹង
 • ធ្វើបច្ចុប្បន្នភាព: ៣១/០៨/២០២៣

ទាញយក

ប្រភេទអចលនទ្រព្យ : ផ្ទះសម្រាប់លក់

 • ទីតាំង​ : ផ្ទះលេខបេ៦២ ផ្លូវ លំ ភូមិទួលពង្រ សង្កាត់ចោមចៅ ខណ្ឌពោធិ៏សែនជ័យ ភ្នំពេញ
 • ទំហំដី : ៧៦.០០ ម៉ែត្រការ៉េ(៤.០០ ម៉ែត្រ x ១៩.០០ ម៉ែត្រ)
 • ទំហំអារគារ :​ ២២០.០០ ម៉ែត្រការ៉េ(៤.00 ម៉ែត្រ x ១៤.00 ម៉ែត្រ x ២)
 • ប្លង់: ប្លង់រឹង
 • ធ្វើបច្ចុប្បន្នភាព: ១៧/០៨/២០២៣

ទាញយក

ប្រភេទអចលនទ្រព្យ : ផ្ទះសម្រាប់លក់

 • ទីតាំង​ : ឡូរិ៍ភលខ.១១៨ & ១១៩ ភូមិដំណាក់ សង្កាត់ភ្នំពេញថ្មី ខណ្ឌឬស្សីកែវ (សែនសុខ) ភ្នំពេញ
 • ទំហំដី : ១,០៧៨.០០ម៉ែត្រការ៉េ(១៧.៥០ ម៉ែត្រ x …. ម៉ែត្រ)
 • ទំហំអារគារ :​ ៩៧៧.៥០ ម៉ែត្រការ៉េ(១១.៥០ម៉ែត្ររ x ២២.០០ ម៉ែត្រ x 3)
 • ប្លង់: ប្លង់រឹង
 • ធ្វើបច្ចុប្បន្នភាព: ១៧/០៨/២០២៣

ទាញយក

ប្រភេទអចលនទ្រព្យ : ដីសម្រាប់លក់

 • ទីតាំង​ : ភូមិត្មាតពង សង្កាត់បឹងធំ ខណ្ឌកំបូល ភ្នំពេញ
 • ទំហំដី : ១៤៨.០០ ម៉ែត្រការ៉េ (៧.០០ ម៉ែត្រ x ២១.១៥ ម៉ែត្រ)
 • ទំហំអារគារ :
 • ប្លង់: ប្លង់រឹង
 • ធ្វើបច្ចុប្បន្នភាព: ០៦/០៦/២០២៣

ទាញយក

ប្រភេទអចលនទ្រព្យ : ដីសម្រាប់លក់

 • ទីតាំង​ : ភូមិស្ងួនពេជ្រ សង្កាត់កន្តោក ខណ្ឌកំបូល ភ្នំពេញ
 • ទំហំដី : ១៣៦.០០ ម៉ែត្រការ៉េ (៦.០០ ម៉ែត្រ x ២២.៦៧ ម៉ែត្រ)
 • ទំហំអារគារ :
 • ប្លង់: ប្លង់រឹង
 • ធ្វើបច្ចុប្បន្នភាព: ០៦/០៦/២០២៣

ទាញយក

ប្រភេទអចលនទ្រព្យ : ដីសម្រាប់លក់

 • ទីតាំង​ : ផ្លូវលំ ភូមិទូលវិហារ ឃុំជីរោទ៏ទី២ ស្រុកត្បូងឃ្មុំ ខេត្តត្បូងឃ្មុំ
 • ទំហំដី : ៣.០១៩.០០ ម៉ែត្រការ៉េ (២៣.០០ ម៉ែត្រ x ១៣១.២៧ ម៉ែត្រ)
 • ទំហំអារគារ :
 • ប្លង់: ប្លង់រឹង
 • ធ្វើបច្ចុប្បន្នភាព: 23/០៥/២០២៣

ទាញយក

ប្រភេទអចលនទ្រព្យ : ដីសម្រាប់លក់

 • ទីតាំង​ : ផ្លូវជាតិលេខ៧ ភូមិទន្លេបិទក្រោម/យាយសរ ឃុំទន្លេបិទ ស្រុកត្បូងឃ្មុំ ខេត្តត្បូងឃ្មុំ
 • ទំហំដី : ១៣១.០០ ម៉ែត្រការ៉េ (៧.៥០ ម៉ែត្រ x ១៧.៤៧ ម៉ែត្រ)
 • ទំហំអារគារ :
 • ប្លង់: ប្លង់រឹង
 • ធ្វើបច្ចុប្បន្នភាព: 23/០៥/២០២៣

ទាញយក

ប្រភេទអចលនទ្រព្យ : ផ្ទះសម្រាប់លក់

 • ទីតាំង​ : ផ្លូវជាតិលេខ៧ ភូមិទន្លេបិទក្រោម/យាយសរ ឃុំទន្លេបិទ ស្រុកត្បូងឃ្មុំ ខេត្តត្បូងឃ្មុំ
 • ទំហំដី : ៥.៣៨៧.០០ ម៉ែត្រការ៉េ (៦៥.០០ ម៉ែត្រ x ….. ម៉ែត្រ)
 • ទំហំអារគារ : ៥៣០.០០ ម៉ែត្រការ៉េ
 • ប្លង់: ប្លង់រឹង
 • ធ្វើបច្ចុប្បន្នភាព: 23/០៥/២០២៣

ទាញយក

ប្រភេទអចលនទ្រព្យ : ផ្ទះសម្រាប់លក់

 • ទីតាំង​ : ភូមិត្រពាំងពោធិ៍ សង្កាត់ចោមចៅ ខណ្ឌពោធិ៍សែនជ័យ ភ្នំពេញ
 • ទំហំដី : ៧៨.០០ ម៉ែត្រការ៉េ (៤.២០ ម៉ែត្រ x ១៨.៦០ ម៉ែត្រ)
 • ទំហំអារគារ : ១២០ ម៉ែត្រការ៉េ (៤.២០ ម៉ែត្រ x ១៤.០០ ម៉ែត្រ x ២)
 • ប្លង់: ប្លង់រឹង
 • ធ្វើបច្ចុប្បន្នភាព: ១០/០៥/២០២៣

ទាញយក

ប្រភេទអចលនទ្រព្យ : ផ្ទះសម្រាប់លក់

 • ទីតាំង​ : ភូមិបុរីកម្មករ សង្កាត់ទឹកថ្លា ខណ្ឌសែនសុខ ភ្នំពេញ
 • ទំហំដី : ៩០.០០ ម៉ែត្រការ៉េ (៦.០០ ម៉ែត្រ x ១៥.០០ ម៉ែត្រ)
 • ទំហំអារគារ : ២២៥ ម៉ែត្រការ៉េ (៦.០០ ម៉ែត្រ x ១៥.០០ ម៉ែត្រ x ២)
 • ប្លង់: ប្លង់រឹង
 • ធ្វើបច្ចុប្បន្នភាព: ២8/០៤/២០២៣

ទាញយក

ប្រភេទអចលនទ្រព្យ : ផ្ទះសម្រាប់លក់

 • ទីតាំង​ : ផ្លូវលេខ ៦២ ភូមិទួលគោក សង្កាត់ទួលសង្កែ ១ ខណ្ឌឫស្សីកែវ ភ្នំពេញ
 • ទំហំដី : ១០២.០០ ម៉ែត្រការ៉េ(៦.២០ ម៉ែត្រ x ១៥.០០ ម៉ែត្រ/១៨ ម៉ែត្រ)
 • ទំហំអារគារ : ២០៤ ម៉ែត្រការ៉េ (៦.២០ម៉ែត្រx ………)
 • ប្លង់: ប្លង់រឹង
 • ធ្វើបច្ចុប្បន្នភាព: ២៦/០៤/២០២៣

ទាញយក

ប្រភេទអចលនទ្រព្យ : ផ្ទះសម្រាប់លក់

 • ទីតាំង​ : ផ្លូវ១០៦ សង្កាត់វត្តភ្នំ ខណ្ឌដូនពេញ ភ្នំពេញ
 • ទំហំសំណង់ជាន់ផ្ទាល់ដី: ៧៨.៩៨ ម៉ែត្រការ៉េ (៤.២០ ម៉ែត្រ x ………ម៉ែត្រ)
 • ទំហំសំណង់ជាន់ទី១: ៨៦.៥៤ ម៉ែត្រការ៉េ (៤.២០ ម៉ែត្រ x ………ម៉ែត្រ)
 • ប្លង់: ប្លង់រឹង
 • ធ្វើបច្ចុប្បន្នភាព: ២៦/០៤/២០២៣

ទាញយក

ប្រភេទអចលនទ្រព្យ : ផ្ទះសម្រាប់លក់

 • ទីតាំង​ : សង្កាត់ចោមចៅទី២, ខណ្ឌពោធ៏សែនជ័យ, ភ្នំពេញ
 • ទំហំដី : ៦ ម៉ែត្រ x ១៩ ម៉ែត្រ
 • ទំហំផ្ទះ : ៤ ម៉ែត្រ x ១២ ម៉ែត្រ x ៣
 • ប្លង់: ប្លង់រឹង
 • ធ្វើបច្ចុប្បន្នភាព: ១០/០៤/២០២៣

ទាញយក

ប្រភេទអចលនទ្រព្យ : ផ្ទះអាជីវកម្ម 3 ជាន់

 • ទីតាំង​ : ក្នុងបុរីប៉េងហួតបឹងស្នោរ, ខណ្ឌច្បាអំពៅ, ភ្នំពេញ
 • ទំហំដី : ៤.៥០ ម៉ែត្រ x ១៦.០០ ម៉ែត្រ
 • ទំហំផ្ទះ : ៤.៥០ ម៉ែត្រ x ១៤.០០ ម៉ែត្រ
 • ប្លង់: ប្លង់រឹង
 • ធ្វើបច្ចុប្បន្នភាព: ១០/០៤/២០២៣

ទាញយក

ប្រភេទអចលនទ្រព្យ : តូបសម្រាប់លក់ ៦តូប

 • ទីតាំង​ : ក្នុងផ្សារធំថ្មី
 • ទំហំដី :
 • តូប : ១.00 ម៉ែត្រ x ០.៧០ ម៉ែត្រ
 • ប្លង់: ប្លង់រឹង
 • ធ្វើបច្ចុប្បន្នភាព: ១០/០៤/២០២៣

ទាញយក

បិទ ​០២៣ ២២៣ ៤២៣ ថ្លៃសេវា អត្រាការប្រាក់ អត្រាប្តូរប្រាក់ ស្នើសុំឥណទាន ផ្ដល់មតិយោបល់ ឱកាសការងារ កម្មវិធីប្រូម៉ូសិន បណ្តាញ​ប្រតិបត្តិការ
Close 023 223 432 Exchange Rate Fee Interest Rate Branch Location Promotions Recruitment Feedback Registration Loan