ខិត្តប័ណ្ណផលិតផល

ដើម្បីលើកទឹកចិត្ត និងអរគុណដល់​អតិថិជនដែលបានគាំទ្រធនាគារសាខមប៊ែង

សេវាបុគ្គល

ការសន្សំមិនកំណត់

ប្រមូលលុយបានយ៉ាងងាយស្រួលគ្រប់ពេលវេលា ដើម្បីធានាបាននូវជីវិតរីករាយរបស់អ្នក។

ការសន្សំ Super Flex

មានផែនការហិរញ្ញវត្ថុដែលមានភាពបត់បែនជាងមុនជាមួយ Super Flex Savings

ការសន្សំនាពេលអនាគត

ការសន្សំនាពេលអនាគត ផលិតផលនេះត្រូវបានបញ្ឈប់

កម្ចីអាជីវកម្ម

កម្ចីអាជីវកម្មគឺជាគន្លឹះក្នុងការបំពេញតម្រូវការដើមទុនអាជីវកម្មរបស់អ្នកបានទាន់ពេលវេលា។

ប្រាក់កម្ចីទិញផ្ទះ

គ្រួសារជាច្រើនបានបាត់បង់ឱកាសដើម្បីធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះក្នុងក្តីស្រមៃ។

ការសន្សំតាមបែបប្រពៃណី

បើកគណនីប្រាក់បញ្ញើយ៉ាងសាមញ្ញ សុវត្ថិភាព និងមានប្រសិទ្ធភាព។

សេវាពាណិជ្ជ

Sacombank Pay

Sacombank Pay គឺជាកម្មវិធីគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុដែលរួមបញ្ចូលសេវាកម្មធនាគារភាគច្រើន

គណនី បច្ចុប្បន្ន

គណនីចរន្តរបស់ Sacombank បំពេញតម្រូវការប្រតិបត្តិការប្រចាំថ្ងៃរបស់អ្នកបានយ៉ាងឆាប់។

សេវាផ្ទេរប្រាក់

ការផ្ទេរប្រាក់ចូលរហ័ស ធានាសុវត្ថិភាព តាមរយៈការផ្ទេរប្រាក់របស់ Sacombank ។

សន្សំ Phu Dong

Phu Dong Savings មិនត្រឹមតែអមដំណើរឪពុកម្តាយក្នុងការវិនិយោគប៉ុណ្ណោះទេ។

SWIFT GO

សេវា Swift Go – ផ្ទេរប្រាក់ទៅក្រៅប្រទេសលឿនក្នុងរយៈពេល 4 ម៉ោង។

សេវាផ្ទេរប្រាក់ទៅក្រៅប្រទេស

សេវាផ្ទេរប្រាក់ក្រៅប្រទេស គឺជាដំណោះស្រាយដ៏ល្អបំផុតក្នុងការផ្ទេរប្រាក់។

បិទ ​០២៣ ២២៣ ៤២៣ ថ្លៃសេវា អត្រាការប្រាក់ អត្រាប្តូរប្រាក់ ស្នើសុំឥណទាន ផ្ដល់មតិយោបល់ ឱកាសការងារ កម្មវិធីប្រូម៉ូសិន បណ្តាញ​ប្រតិបត្តិការ
Close 023 223 432 Exchange Rate Fee Interest Rate Branch Location Promotions Recruitment Feedback Registration Loan