513

សំណួរដែលគេច្រើនសួរ

សំណួរចម្លើយញឹកញាប់

សូមអានខាងក្រោមសម្រាប់សំណួរដែលសួរជាញឹកញាប់ (FAQs) ទាក់ទងជាមួយធនាគារ សាខមប៊ែងខេមបូឌា​ ឬទាក់ទងមកយើងខ្ញុំបើមានចម្ងល់បន្ថែមតាមរយៈ ask-sc@sacombank.com ប្រសិនបើអ្នកមានសំនួរផ្សេងៗ។

អំពីឥណទាន និងក្រេឌីត

Business Current account is a way that helps corporate customer to manage payment and collection to/from their partners with the lowest cost, and enjoy banking services including interest on saving.

Interest is calculated daily and credited monthly based on actual average balance

I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit

I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

513
បិទ ​០២៣ ២២៣ ៤២៣ ថ្លៃសេវា អត្រាការប្រាក់ អត្រាប្តូរប្រាក់ ស្នើសុំឥណទាន ផ្ដល់មតិយោបល់ ឱកាសការងារ កម្មវិធីប្រូម៉ូសិន បណ្តាញ​ប្រតិបត្តិការ
Close 023 223 432 Exchange Rate Fee Interest Rate Branch Location Promotions Recruitment Feedback Registration Loan