ការិយាល័យទំនាក់ទំនងអតិថិជន

សូម​ស្វាគមន៍​មក​កាន់​ទំព័រ​ការិយាល័យ​ទំនាក់​ទំនង​អតិថិជន​របស់​ធនាគារ​សាខមប៊ែង​ខេមបូឌា។ ធនាគារ​សាខមប៊ែង​ខេមបូឌា​បាន​ដាក់​ឲ្យ​ដំណើរ​ការ​ការិយាល័យ​ទំនាក់​ទំនង​អតិថិជន​ពេញ ២៤ម៉ោង លើ ២៤ម៉ោង រៀង​រាល់​ថ្ងៃ​រាប់​បញ្ចូល​ទាំង​ថ្ងៃ​ឈប់​សម្រាក ដើម្បី​រង់​ចាំ​បម្រើ​អតិថិជន​ចង់​ជ្រាប​នូវ​ព័ត៌មាន ​ឬ​ចង់​ផ្ដល់​យោបល់​ផ្សេងៗ​អំពី​ផលិតផល និង​សេវា​ហិរញ្ញវត្ថុ​នានា​របស់​ធនាគារ​សាខមប៊ែង​ខេមបូឌា។

លោក​អ្នក​អាច​ទំនាក់​ទំនង​មក​កាន់​ការិយាល័យ​ទំនាក់​ទំនង​អតិថិជន​របស់​ធនាគារ​សាខមប៊ែង​ខេមបូឌា តាម​រយៈ​អ៊ីម៉ែល៖ ask-sc@sacombank.com ឬ​ទូរស័ព្ទ​លេខ ០២៣ ២២៣ ៤២៣, ០៩៧៨ ២២៣ ៤២៣យើងខ្ញុំ​ក៏​មាន​រៀប​នូវ​ ទំព័រ​សំណួរ​ចម្លើយ និង​ធ្វើ​ការ​កែ​លម្អ​ជា​ប្រចាំ ​ឱ្យ​ស្រប​តាម​សំណូម​ពរ​របស់​អតិថិជន

សូម​ប្រើ​ទម្រង់​ខាង​ក្រោម​ដើម្បី​ផ្តល់​យោបល់ ឬ​សួរ​សំណួរ​ផ្សេងៗ​មក​កាន់​យើងខ្ញុំយើងខ្ញុំ​នឹង​ព្យាយាម​ឆ្លើយ​នូវ​រាល់​ចម្ងល់​ជូន​លោក​អ្នក​វិញ​ឱ្យ​បាន​លឿន​បំផុត​ ហើយ​ប្រសិន​បើ​លោក​អ្នក ​មាន​សំណូមពរ​បន្ទាន់​ណា​មួយ សូម​ទូរស័ព្ទ​មក​យើងខ្ញុំ ដើម្បី​ទទួល​បាន​ចម្លើយ​កាន់​តែ​រហ័ស

ទម្រង់ផ្តល់យោបល់

ឈ្មោះ
លេខទូរស័ព្ទ
អុីម៉ែល
អាសយដាន
ប្រភេទផ្តល់យោបល់
ប្រភេទប្រធានបទ
យោបល់របស់លោកអ្នក
ឯកសារភ្ជាប់
បិទ ​០២៣ ២២៣ ៤២៣ ថ្លៃសេវា អត្រាការប្រាក់ អត្រាប្តូរប្រាក់ ស្នើសុំឥណទាន ផ្ដល់មតិយោបល់ ឱកាសការងារ កម្មវិធីប្រូម៉ូសិន បណ្តាញ​ប្រតិបត្តិការ
Close 023 223 432 Exchange Rate Fee Interest Rate Branch Location Promotions Recruitment Feedback Registration Loan