ធនាគារ និងគ្រឹះស្ថានហិរញ្ញវត្ថុ

ព័ត៌មានថ្មីៗពីសាខមប៊ែង

ពិធីសម្ពោធសាខាខេត្តសៀមរាប – ទីតាំងប្រតិបត្តិការទី ៩ ក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា

នៅ​ថ្ងៃ​ទី​ ២៨​ ខែ​ កញ្ញា ឆ្នាំ​ ២០១៧

ធនាគារ សាខមប៊ែង ខេម​បូឌា​បាន​សម្ពោធ​ដាក់​ឱ្យ​ដំណើរ​ការ​ទី​តាំង​ប្រតិ​បត្តិ​ការ​ទី ​៩​ ​...

image

កម្មវិធីគម្រប់ខួប ៨ ឆ្នាំនៃការបង្កើតធនាគារ សាខមប៊ែង ខេមបូឌា

នៅ​​ថ្ងែ​​ទី ​​២៣​ ខែ មិថុនា ឆ្នាំ ២០១៧

ធនាគារ សាខមប៊ែង ខេម​បូឌា​បាន​ប្រារព្ធ​ពិធី​គម្រប់​ខួប​ ៨​ឆ្នាំ​នៃ​ការ​បង្កើត​ និង​ដាក់​ឱ្យ​ដំណើរ​ការ​ធនាគារ​​របស់​ខ្លួន​នៅ

image

កម្មវិធី “Banking Contest – Easy to Win”

នៅ​​ថ្ងែ​​ទី ០១ ខែ មិថុនា ឆ្នាំ ២០១៨

ធនាគារ សាខមប៊ែង ខេម​បូឌា​បាន​រៀប​ចំ​កម្ម​វិធី​ប្រកួត​ប្រជែង​ឆ្លើយ​សំណួរ​ដែល​មាន​​​

image

ព័ត៌មាន និងលក្ខណៈពិសេស

បិទ ​០២៣ ២២៣ ៤២៣ ថ្លៃសេវា អត្រាការប្រាក់ អត្រាប្តូរប្រាក់ ស្នើសុំឥណទាន ផ្ដល់មតិយោបល់ ឱកាសការងារ កម្មវិធីប្រូម៉ូសិន បណ្តាញ​ប្រតិបត្តិការ
Close 023 223 432 Exchange Rate Fee Interest Rate Branch Location Promotions Recruitment Feedback Registration Loan