ព័ត៌មាន

ប្រភេទ

រីករាយជាមួយនឹងអត្ថប្រយោជន៍ដ៏អស្ចារ្យ នៃប័ណ្ណឥណទានវីសាធនាគារ សាខមប៊ែង ខេមបូឌា

នៅថ្ងៃទី៦ ខែ​មិនា ឆ្នាំ២០២៤

ទទួលបានសំបុត្ររោងកុន E-Ticket ចំនួន ១គូ សម្រាប់ទស្សនានៅរោងកុន 𝐋𝐞𝐠𝐞𝐧𝐝 𝐂𝐢𝐧𝐞𝐦𝐚 រាល់ការណែនាំចុះឈ្មោះប្រើប័ណ្ណដោយជោគជ័យ។

  • ចាប់ពីថ្ងៃនេះ រហូតដល់ថ្ងៃទី៣០ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២៤ ក្លាយជាម្ចាស់ប័ណ្ណថ្មី អតិថិជននឹងទទួលបានការមិនគិតកម្រៃសេវាប្រចាំឆ្នាំសម្រាប់ឆ្នាំដំបូង និងកាដូជាច្រើន រាល់ការចំណាយជាមួយប័ណ្ណឥណទាន។
  • ណែនាំអតិថិជនថ្មីមកកាន់ពួកយើង ដើម្បីទទួលបានកាដូដ៏គួរឱ្យទាក់ទាញ!!!

លក្ខខណ្ឌផ្សេងៗត្រូវបានអនុវត្ត!
សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែម សូមទំនាក់ទំនង៖ ០២៣ ២២៣ ៤២៣
Telegram

ចែករំលែកទៅកាន់៖

បិទ ​០២៣ ២២៣ ៤២៣ ថ្លៃសេវា អត្រាការប្រាក់ អត្រាប្តូរប្រាក់ ស្នើសុំឥណទាន ផ្ដល់មតិយោបល់ ឱកាសការងារ កម្មវិធីប្រូម៉ូសិន បណ្តាញ​ប្រតិបត្តិការ
Close 023 223 432 Exchange Rate Fee Interest Rate Branch Location Promotions Recruitment Feedback Registration Loan