ព័ត៌មាន

ប្រភេទ

គម្រោងបង់រំលស់ការប្រាក់ ០% ធ្វើឱ្យជីវិតក្នុងក្តីសុបិនក្លាយជាការពិត

នៅថ្ងៃទី៣ ខែ​មិថុនា ឆ្នាំ២០២២

គម្រោងបង់រំលស់ការប្រាក់ ០% ជាមធ្យោបាយមួយសម្រាប់ សងត្រលប់មកវិញថេរជារៀងរាល់ខែ ជាមួយរយៈពេល ៦ខែ និង១២ខែ សម្រាប់ទូទាត់ទំនិញ តាមរយៈប័ណ្ណឥណទានវីសារបស់លោកអ្នក ជួយអ្នកក្នុងការគ្រប់គ្រងថវិការ និងគ្រប់គ្រងការចំណាយយ៉ាងសន្សំសំចៃបំផុត។
ទិញទំនិញគ្រប់យ៉ាងដែលលោកអ្នកចង់បាន និងទទួលការបញ្ចុះតម្លៃ 50%លើកម្រៃសេវា នៅពេលចុះឈ្មោះភ្ជាប់គម្រោងបង់រំលស់អត្រាការប្រាក់ 0%។
ដាក់ពាក្យស្នើសុំប័ណ្ណឥណទានវីសា សាខមប៊ែង ចាប់ពីឥឡូវនេះ!សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែមសូមធ្វើការហៅទៅកាន់ភ្នាក់ងារបម្រើអតិថិជនលេខ៖ 023 223 423។

Telegram: https://t.me/sacombankcambodia

ចែករំលែកទៅកាន់៖

បិទ ​០២៣ ២២៣ ៤២៣ ថ្លៃសេវា អត្រាការប្រាក់ អត្រាប្តូរប្រាក់ ស្នើសុំឥណទាន ផ្ដល់មតិយោបល់ ឱកាសការងារ កម្មវិធីប្រូម៉ូសិន បណ្តាញ​ប្រតិបត្តិការ
Close 023 223 432 Exchange Rate Fee Interest Rate Branch Location Promotions Recruitment Feedback Registration Loan