ព័ត៌មាន

ប្រភេទ

តើអ្នកនៅតែប្រើប្រាស់ទម្លាប់សន្សំប្រាក់បែបបុរាណទៀតមែនទេ?

នៅថ្ងៃទី៩ ខែ​កុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២១

ផ្លាស់ប្តូរទម្លាប់ទាំងនេះដោយបើកគណនីប្រាក់សន្សំគ្មានកាលកំណត់នៅធនាគារ សាខមប៊ែង ខេមបូឌា ឥឡូវនេះ លោកអ្នកនឹងទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍ជាច្រើនដូចជា៖

  •  អត្រាការប្រាក់រហូតដល់ ២%/ឆ្នាំ។
  •  សុវត្ថិភាព និងទំនុកចិត្តខ្ពស់។
  •  ងាយស្រួលគ្រប់គ្រងគណនីតាមរយៈកម្មវិធីធនាគារចល័ត SC mBanking។
  •  ផ្ទេរប្រាក់ក្នុង និងក្រៅប្រទេស
  •  បញ្ចូលលុយទូរសព្ទ
  •  ទូទាត់វិក្កយបត្រ
  •  ទូទាត់ប្រាក់ខែ
  •  អត្ថប្រយោជន៍ផ្សេងទៀត

សម្រាប់ព័ត៌មានលម្អិត៖

☎️ទូរសព្ទ៖ ០២៣ ២២ ៣៤ ២២
Telegram

ចែករំលែកទៅកាន់៖

បិទ ​០២៣ ២២៣ ៤២៣ ថ្លៃសេវា អត្រាការប្រាក់ អត្រាប្តូរប្រាក់ ស្នើសុំឥណទាន ផ្ដល់មតិយោបល់ ឱកាសការងារ កម្មវិធីប្រូម៉ូសិន បណ្តាញ​ប្រតិបត្តិការ
Close 023 223 432 Exchange Rate Fee Interest Rate Branch Location Promotions Recruitment Feedback Registration Loan