ព័ត៌មាន

ប្រភេទ

ទទួលបាន $5 ត្រឡប់មកវិញសម្រាប់ការទិញទំនិញតាមអនឡាញ

នៅថ្ងៃទី២៣ ខែ​កុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២១

រក្សាគម្លាតសុវត្ថិភាព និងទទួលបាន $5 ត្រឡប់មកវិញនៅពេលទិញទំនិញតាមរយៈវេបសាយ៖ www.aeononlineshopping.com រួចគ្រាន់តែទូទាត់ថ្ងៃទំនិញតាមជាមួយ Sacombank Visa Card ។ ការផ្តល់ជូនអនុវត្តសម្រាប់ការកុម្ម៉ងទិញចាប់ពី $15 ឡើងទៅ។ ចាប់អនុវត្តពីឥឡូវនេះរហូតដល់ថ្ងៃទី៣១ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២១ ឬរហូតដល់អស់ពីស្តុក។

សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែមសូមហៅទៅកាន់ភ្នាក់ងារបម្រើអតិថិជនលេខ៖០២៣ ២២៣ ៤២៣/០៩៧៨ ២២៣ ៤២៣

ចែករំលែកទៅកាន់៖

បិទ ​០២៣ ២២៣ ៤២៣ ថ្លៃសេវា អត្រាការប្រាក់ អត្រាប្តូរប្រាក់ ស្នើសុំឥណទាន ផ្ដល់មតិយោបល់ ឱកាសការងារ កម្មវិធីប្រូម៉ូសិន បណ្តាញ​ប្រតិបត្តិការ
Close 023 223 432 Exchange Rate Fee Interest Rate Branch Location Promotions Recruitment Feedback Registration Loan