ព័ត៌មាន

ប្រភេទ

បិទគណនីប្រាក់បញ្ញើមានកាលកំណេត់អនឡាញជាមួយ SC mBanking

នៅថ្ងៃទី៧ ខែ​ធ្នូ ឆ្នាំ២០២០

ការដាក់ប្រាក់បញ្ញើនៅធនាគារ សាខមប៊ែង ខេមបូឌា គឺជាជម្រើសដ៏ល្អមួយក្នុងការគ្រប់គ្រង និងវិនិយោគសាច់ប្រាក់ដែលនៅទំនេររបស់លោកអ្នកប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព។ ឥឡូវនេះជាមួយ SC mBanking លោកអ្នកមិនគ្រាន់តែអាចធ្វើការបើកគណនីមានកាលកំណត់អនឡាញ និងថែមទាំងអាចធ្វើការបិទបានដោយងាយទៀតផង ដោយមិនចាំបាច់មកកាន់ធនាគារឡើយ។

របៀបបើកគណនីមានកាលកំណត់ ចុចត្រង់នេះ

ចុះឈ្មោះ ទាញយក និងប្រើប្រាស់កម្មវិធី SC mBanking ឥឡូវនេះ

Close Fixed Deposit Online with SC mBanking

សម្រាប់ព័ត៌មានលម្អិត:

ការិយាល័យទំនាក់ទំនង: 023 223 423/0978 223 423

ចែករំលែកទៅកាន់៖

បិទ ​០២៣ ២២៣ ៤២៣ ថ្លៃសេវា អត្រាការប្រាក់ អត្រាប្តូរប្រាក់ ស្នើសុំឥណទាន ផ្ដល់មតិយោបល់ ឱកាសការងារ កម្មវិធីប្រូម៉ូសិន បណ្តាញ​ប្រតិបត្តិការ
Close 023 223 432 Exchange Rate Fee Interest Rate Branch Location Promotions Recruitment Feedback Registration Loan