ព័ត៌មាន

ប្រភេទ

អបអរសាទរ អតិថិជនទទួលបានរង្វាន់ដ៏អស្ចារ្យពីប្រូម៉ូសិន ទទួលប្រាក់ផ្ទេរពីក្រៅប្រទេស មកកាន់ធនាគារ សាខមប៊ែង ខេមបូឌា ដោយឥតគិតកម្រៃសេវា

នៅថ្ងៃទី១៩ ខែ​តុលា ឆ្នាំ២០២៣

យើងសូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅចំពោះអតិថិជនរបស់យើងសម្រាប់ការជឿទុកចិត្ត ការគាំទ្រ និងការពេញចិត្តជាមួយផលិតផល សេវាកម្ម ក៏ដូចជាប្រូម៉ូសិនរបស់យើង។ យើងសង្ឃឹមថាអតិថិជននឹងបន្តសម្រេចបានជោគជ័យ ជាមួយនឹងអាជីវកម្មរបស់លោកអ្នក និងរីករាយជាមួយការប្រើប្រាស់ផលិតផល និងសេវាកម្មរបស់ធនាគារ សាខមប៊ែង ខេមបូឌា។

សូមអញ្ជើញមកធ្វើប្រតិបត្តិការនៅធនាគារ សាខមប៊ែង ខេមបូឌា ដើម្បីរីករាយជាមួយសេវាកម្មដ៏រហ័សទាន់ចិត្ត និងប្រកបដោយជំនាញវិជ្ជាជិវៈ។

សម្រាប់ពត៌មានបន្ថែម សូមទំនាក់ទំនងតាមលេខ៖ ០២៣ ២២៣ ៤២៣/ ០៩៧៨ ២២៣ ៤២៣ ឬលោកអ្នកអាចមកកាន់សាខា នៅជិតបំផុត ដើម្បីទទួលបានការប្រឹក្សាណែនាំទាន់ពេលវេលា

Telegram: https://t.me/sacombankcambodia

ចែករំលែកទៅកាន់៖

បិទ ​០២៣ ២២៣ ៤២៣ ថ្លៃសេវា អត្រាការប្រាក់ អត្រាប្តូរប្រាក់ ស្នើសុំឥណទាន ផ្ដល់មតិយោបល់ ឱកាសការងារ កម្មវិធីប្រូម៉ូសិន បណ្តាញ​ប្រតិបត្តិការ
Close 023 223 432 Exchange Rate Fee Interest Rate Branch Location Promotions Recruitment Feedback Registration Loan