ព័ត៌មាន

ប្រភេទ

បញ្ចុះតម្លៃ ៥០%លើកម្រៃសេវាភ្ជាប់គម្រោងបង់រំលស់ លើសេវាធានារ៉ាប់រងអាយុជីវិត ដាយ អ៊ិឈិ ឡាយហ្វ៍

នៅថ្ងៃទី១៩ ខែ​ឧសភា ឆ្នាំ២០២១

សុភមង្គលក្នុងក្រុមគ្រួសារជាក្តីប្រាថ្នាចង់បាននៃមនុស្សគ្រប់គ្នា និងការរស់នៅប្រកបដោយផាសុកភាពមានចំណែកយ៉ាងសំខាន់ក្នុងជីវិត។ ឱកាសទទួលបានការការពារពីសេវាធានារ៉ាប់រងអាយុជីវិត ដាយ អ៊ិឈិ ឡាយហ្វ៍ កាន់តែងាយស្រួលហើយ ជាមួយគម្រោងបង់រំលស់អត្រាការប្រាក់០% នៃប័ណ្ណឥណទាន វីសា សាខមប៊ែង ខេមបូឌា សម្រាប់កាលកំណត់ ៦ខែ និង១២ខែ។
ការផ្តល់ជូនពិសេស៖ បញ្ចុះតម្លៃ ៥០%លើកម្រៃសេវាភ្ជាប់គម្រោងបង់រំលស់ ចាប់ពីថ្ងៃនេះ ដល់ថ្ងៃទី៣០ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២១។

សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែម សូមហៅទៅកាន់ភ្នាក់ងារបម្រើអតិថិជន៖ 023 223 423
Telegram: https://t.me/sacombankcambodia

ចែករំលែកទៅកាន់៖

បិទ ​០២៣ ២២៣ ៤២៣ ថ្លៃសេវា អត្រាការប្រាក់ អត្រាប្តូរប្រាក់ ស្នើសុំឥណទាន ផ្ដល់មតិយោបល់ ឱកាសការងារ កម្មវិធីប្រូម៉ូសិន បណ្តាញ​ប្រតិបត្តិការ
Close 023 223 432 Exchange Rate Fee Interest Rate Branch Location Promotions Recruitment Feedback Registration Loan