ព័ត៌មាន

ប្រភេទ

រីករាយទិញទំនិញនៅផ្សារឡាក់គី និងឌឺហ្គាឌៀនជាមួយប័ណ្ណវីសា សាខមប៊ែង

នៅថ្ងៃទី៦ ខែ​សីហា ឆ្នាំ២០២១

ពេលវេលាដ៏រំភើបសម្រាប់ការទិញឥវ៉ាន់នៅផ្សារទំនើបឡាក់គីនិងឌឹហ្គាឌៀន! នៅពេលអ្នកធ្វើការទូទាត់ជាមួយ Visa ដែលលឿននិងមានសុវត្ថិភាព។ លោកអ្នកក៏អាចទទួលបានការផ្តល់ជូនពិសេសជាមួយប័ណ្ណសាច់ប្រាក់តម្លៃ ១ ដុល្លារសម្រាប់ការទិញលើកក្រោយនៅពេលអ្នកធ្វើការទូទាត់ជាមួយប័ណ្ណ Visa សម្រាប់ការចំណាយតិចបំផុត ១០ដុល្លារ ចាប់ពីថ្ងៃទី០៦ ខែសីហា ដល់ថ្ងៃទី៣០ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២១ ឬរហូតដល់អស់ពីស្តុក។

សម្រាប់ព័ត៌មានលម្អិតសូមទំនាក់ទំនងលេខ៖ 023 223 423

ចែករំលែកទៅកាន់៖

បិទ ​០២៣ ២២៣ ៤២៣ ថ្លៃសេវា អត្រាការប្រាក់ អត្រាប្តូរប្រាក់ ស្នើសុំឥណទាន ផ្ដល់មតិយោបល់ ឱកាសការងារ កម្មវិធីប្រូម៉ូសិន បណ្តាញ​ប្រតិបត្តិការ
Close 023 223 432 Exchange Rate Fee Interest Rate Branch Location Promotions Recruitment Feedback Registration Loan