ព័ត៌មាន

ប្រភេទ

បង្កើនដើមទុន ជម្រុញអាជីវកម្ម

នៅថ្ងៃទី១៤ ខែ​មិនា ឆ្នាំ២០២៣

លោកអ្នកមានតម្រូវការបន្ថែមដើមទុនសម្រាប់អាជីវកម្មមែនទេ! សូមរីករាយស្នើសុំ ឥណទានអាជីវកម្ម ជាមួយធនាគារ សាខមប៊ែង ខេមបូឌា ដើម្បីឆ្លើយតបតាមតម្រូវការអាជីវកម្មរបស់លោកអ្នក៖

  • អត្រាការប្រាក់មានភាពប្រកួតប្រជែង
  • ទំហំប្រាក់កម្ចីតាមតម្រូវការរបស់អតិថិជន
  • រយៈពេលកម្ចីអាចបត់បែនបានពី ១ ទៅ ១០ ឆ្នាំ
  • អនុវត្តសម្រាប់អតិថិជនឯកត្តបុគ្គល និងអតិថិជនក្រុមហ៊ុន
  • ដំណើរការផ្ដល់កម្ចីអាចបត់បែនបាននិងលឿនបំផុត
  • កម្ចីជាប្រាក់រៀល និងដុល្លារអាមេរិក

ព័ត៌មានលម្អិតសូមទំនាក់ទំនងតាមលេខ៖ ០២៣ ២២៣ ៤២៣ ឬ លោកអ្នកអាចមកកាន់សាខារបស់ធនាគារ សាខមប៊ែង ខេមបូឌា ដែលនៅជិតបំផុត ដើម្បីទទួលបានការប្រឹក្សាណែនាំទាន់ពេលវេលា។

ចែករំលែកទៅកាន់៖

បិទ ​០២៣ ២២៣ ៤២៣ ថ្លៃសេវា អត្រាការប្រាក់ អត្រាប្តូរប្រាក់ ស្នើសុំឥណទាន ផ្ដល់មតិយោបល់ ឱកាសការងារ កម្មវិធីប្រូម៉ូសិន បណ្តាញ​ប្រតិបត្តិការ
Close 023 223 432 Exchange Rate Fee Interest Rate Branch Location Promotions Recruitment Feedback Registration Loan