ព័ត៌មាន

ប្រភេទ

ពង្រីកអាជីវកម្មនឹងកាន់តែងាយស្រួលជាមួយឥណទានតាមផ្សារ

នៅថ្ងៃទី១៥ ខែ​មិនា ឆ្នាំ២០២២

ការពង្រីកអាជីវកម្មរបស់បងប្អូនអាជីវករនឹងកាន់តែងាយស្រួលជាមួយឥណទានតាមផ្សាររបស់ ធនាគារ សាខមប៊ែង ខេមបូឌា។ ផ្តល់កម្ចីរហូតដល់​ ១០០,០០០ដុល្លារ ជាមួយរយៈពេលកម្ចីរហូតដល់ ៨៤ខែ និងអត្រាការប្រាក់ប្រកួតប្រជែង។ អាជីវករនៅផ្សារទាំង៥គឺផ្សារអូរឫស្សី ផ្សារធំថ្មី​ ផ្សារទួលទំពូង ផ្សារបឹងកេងកង ផ្សារចាស់ អាចស្នើសុំកម្ចីបានឥឡូវនេះ។

ចែករំលែកទៅកាន់៖

បិទ ​០២៣ ២២៣ ៤២៣ ថ្លៃសេវា អត្រាការប្រាក់ អត្រាប្តូរប្រាក់ ស្នើសុំឥណទាន ផ្ដល់មតិយោបល់ ឱកាសការងារ កម្មវិធីប្រូម៉ូសិន បណ្តាញ​ប្រតិបត្តិការ
Close 023 223 432 Exchange Rate Fee Interest Rate Branch Location Promotions Recruitment Feedback Registration Loan