ព័ត៌មាន

ប្រភេទ

ចូលទៅកម្មវិធីបានលឿន និងសុវត្ថិភាពជាងមុនជាមួយ SC mBanking

នៅថ្ងៃទី១៨ ខែ​ធ្នូ ឆ្នាំ២០២០

ចូលទៅកម្មវិធីបានលឿនជាងមុន និងសុវត្ថិភាពជាងមុនជាមួយ SC mBanking ។ លោកអ្នកអាចធ្វើការប្តូរលេខសម្ងាត់របស់ខ្លួន គ្រាន់តែស្កេនដើម្បីចូលទៅកាន់កម្មវិធី ដោយប្រើមុខងារស្កេនស្នាមម្រាមដៃ និងមុខងារ Face ID បានយ៉ាងងាយស្រួលបំផុត។

ចុះឈ្មោះ ទាញយក និងប្រើប្រាស់កម្មវិធី SC mBanking

Faster and securer login with SC mBanking

សម្រាប់ព័ត៌មានលម្អិតសូមហៅទៅកាន់ភ្នាក់ងារបម្រើអតិថិជន៖ ០២៣ ២២៣ ៤២៣ / ០៩៧៨ ២២៣ ៤២៣

ចែករំលែកទៅកាន់៖

បិទ ​០២៣ ២២៣ ៤២៣ ថ្លៃសេវា អត្រាការប្រាក់ អត្រាប្តូរប្រាក់ ស្នើសុំឥណទាន ផ្ដល់មតិយោបល់ ឱកាសការងារ កម្មវិធីប្រូម៉ូសិន បណ្តាញ​ប្រតិបត្តិការ
Close 023 223 432 Exchange Rate Fee Interest Rate Branch Location Promotions Recruitment Feedback Registration Loan