ព័ត៌មាន

ប្រភេទ

បទពិសោធន៍ថ្មីជាមួយសេវាផ្ទេរប្រាក់លឿនបំផុតរបស់យើងជាមួយ 566 សាខានៅតំបន់ឥណ្ឌូចិន

នៅថ្ងៃទី១៤ ខែ​កក្កដា ឆ្នាំ២០២២

ទទួលបានបទពិសោធន៍ថ្មីជាមួយសេវាផ្ទេរប្រាក់លឿនបំផុតរបស់យើងជាមួយ 566 សាខានៅតំបន់ឥណ្ឌូចិន៖ កម្ពុជា-វៀតណាម-ឡាវ។ គាំទ្រអាជីវកម្មរបស់លោកអ្នកឱ្យរីកចម្រើនលឿនជាងមុនជាមួយ៖

  • ផ្ទេរប្រាក់ និងទទួលប្រាក់បានយ៉ាងរហ័សទាន់ចិត្ត។
  • កម្រៃសេវាប្រកួតប្រជែង (កាន់តែពិសេសសម្រាប់អតិថិជនមានកម្ចីជាមួយធនាគារ)
  • បុគ្គលិកមានជំនាញវិជ្ជាជីវៈខ្ពស់ក្នុងការជួយណែនាំនិងផ្តល់យោបល់យ៉ាងត្រឹមត្រូវដល់អតិថិជន។

ចែករំលែកទៅកាន់៖

បិទ ​០២៣ ២២៣ ៤២៣ ថ្លៃសេវា អត្រាការប្រាក់ អត្រាប្តូរប្រាក់ ស្នើសុំឥណទាន ផ្ដល់មតិយោបល់ ឱកាសការងារ កម្មវិធីប្រូម៉ូសិន បណ្តាញ​ប្រតិបត្តិការ
Close 023 223 432 Exchange Rate Fee Interest Rate Branch Location Promotions Recruitment Feedback Registration Loan