ព័ត៌មាន

ប្រភេទ

ធនាគារ សាខមប៊េង ខេមបូឌា រៀបចំកម្មវិធីប្រកួតបាល់់ទាត់ពានរង្វាន់ធានាគារ សាខមប៊ែង ខេមបូឌា ឆ្នាំ២០២៣

នៅថ្ងៃទី៦ ខែ​មិថុនា ឆ្នាំ២០២៣

ថ្មីៗនេះ ធនាគារ សាខមប៊ែង ខេមបូឌា បានរៀបចំការប្រកួតបាល់ទាត់ពានរង្វាន់ធនាគារ សាខមប៊ែង ខេមបូឌា ឆ្នាំ២០២៣ ដោយជោគជ័យ។ ការរៀបចំការប្រកួតនេះ គឺត្រូវបានធ្វើឡើងសម្រាប់បុគ្គលិកធនាគារ សាខមប៊ែង ខេមបូឌា ជារៀងរាល់ឆ្នាំក្នុងគោលបំណងបង្កើតបរិយាកាសសប្បាយរីករាយ ជម្រុញការលេងកីឡាដើម្បីសុខភាព សាមគ្គីគ្នា សហការគ្នា ពង្រឹងនិងបង្កើតទំនាក់ទំនងជាមួយគ្នាក្នុងការប្រកួតនេះ និងឈានដល់ការអបអរសាទរខួបទី ១៤ឆ្នាំ របស់ធនាគារ សាខមប៊ែង ខេមបូឌា។

ចែករំលែកទៅកាន់៖

បិទ ​០២៣ ២២៣ ៤២៣ ថ្លៃសេវា អត្រាការប្រាក់ អត្រាប្តូរប្រាក់ ស្នើសុំឥណទាន ផ្ដល់មតិយោបល់ ឱកាសការងារ កម្មវិធីប្រូម៉ូសិន បណ្តាញ​ប្រតិបត្តិការ
Close 023 223 432 Exchange Rate Fee Interest Rate Branch Location Promotions Recruitment Feedback Registration Loan