ព័ត៌មាន

ប្រភេទ

ឥតគិតថ្លៃសេវាជាមួយ SACOMBANK CAMBODIA KHQR

នៅថ្ងៃទី១១ ខែ​សីហា ឆ្នាំ២០២៣

ស្កេនទូទាត់ ទទួលប្រាក់ទូទាត់ និងផ្ទេរប្រាក់ពីធនាគារ និងគ្រឹះស្ថានហិរញ្ញវត្ថុផ្សេងៗ តាមប្រព័ន្ធបាគង បានយ៉ាងរហ័សទាន់ចិត្ត
អ្នកជាហ្វេនរបស់ 𝑲𝑯𝑸𝑹 មែនទេ? អ្នកនឹងទទួលបាននូវបទពិសោធន៍ធនាគារបែបឌីជីថលដ៏សម្បូរបែបជាមួយ 𝑺𝑪 𝒎𝑩𝒂𝒏𝒌𝒊𝒏𝒈។

អាប់ដេត ឬទាញយកឥឡូវនះ៖ http://onelink.to/cu2x4f
តោះៗ! មកស្វែងយល់ ពីជំហានទូទាត់ជាមួយ 𝑲𝑯𝑸𝑹 លើ 𝑺𝑪 𝒎𝑩𝒂𝒏𝒌𝒊𝒏𝒈 ទាំងអស់គ្នា!

  • ជ្រើសយកមុខងារ Scan QR
  • ធ្វើការ Scan QR ឬជ្រើសយក Upload QR
  • បញ្ចូលចំនួនទឹកប្រាក់ និងកំណត់សម្គាល់
  • ពិនិត្យមើលព័ត៌មានប្រតិបត្តិការ
  • បញ្ចូលលេខ OTP
  • ប្រតិបត្តិការទទួលបានជោគជ័យ

សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែម សូមទំនាក់ទំនងតាមលេខ៖ ០២៣ ២២៣ ៤២៣ ឬលោកអ្នកអាចមកកាន់សាខាណាមួយដែលនៅជិតបំផុត ដើម្បីទទួលបានការប្រឹក្សាណែនាំទាន់ពេលវេលា។

ចែករំលែកទៅកាន់៖

បិទ ​០២៣ ២២៣ ៤២៣ ថ្លៃសេវា អត្រាការប្រាក់ អត្រាប្តូរប្រាក់ ស្នើសុំឥណទាន ផ្ដល់មតិយោបល់ ឱកាសការងារ កម្មវិធីប្រូម៉ូសិន បណ្តាញ​ប្រតិបត្តិការ
Close 023 223 432 Exchange Rate Fee Interest Rate Branch Location Promotions Recruitment Feedback Registration Loan