ព័ត៌មាន

ប្រភេទ

ក្លាយជាម្ចាស់រថយន្តក្នុងក្តីស្រមៃនៅក្រុមហ៊ុន HGB AUTO និង SL AUTO GARAGE តាមរយៈឥណទានរថយន្តនៃធនគារ សាខមប៊ែង ខេមបូឌា

នៅថ្ងៃទី២៧ ខែ​តុលា ឆ្នាំ២០២០

ក្នុងបំណងជួយសម្រួលដល់អតិថិជនរបស់ខ្លួន អាចទទួលបានរថយន្តនៃក្តីសុបិន ចាប់តាំងពីដើមឆ្នាំ ២០២០ ធនាគារ សាខមប៊ែង ខេមបូឌា បានបង្កើនល្បឿន និងកែលម្អនូវបណ្តាលក្ខខណ្ឌនៃការផ្តល់កម្ចីទិញរថយន្តរបស់ខ្លួនឱ្យកាន់តែប្រសើរ និងបានសហការជាមួយបណ្តាក្រុមហ៊ុនយានយន្តជាច្រើនដែលមានដូចជា HGB Auto, SL Auto Garage, …

ក្លាយជាម្ចាស់រថយន្តក្នុងក្តីស្រមៃនៅក្រុមហ៊ុន HGB AUTO និង SL AUTO GARAGE តាមរយៈឥណទានរថយន្តនៃធនគារ សាខមប៊ែង ខេមបូឌា

អតិថិជនអាចទិញរថយន្តនៃក្តីសុបិនបានភ្លាមៗ ជាមួយក្រុមហ៊ុន HGB Auto, SL Auto Garage និងទទួលបានការផ្តល់ជូន ៧០%នៃតម្លៃរថយន្ត ករណីលោកអ្នកដាក់រថយន្តដែលទិញជាទ្រព្យធានា ជាមួយអត្រាការប្រាក់ពិសេសពី ៨,៥%ក្នុងមួយឆ្នាំ វិធីសងប្រកបដោយមានភាពបត់បែន រយៈពេលកម្ចីរហូតដល់ ០៥ឆ្នាំ ឯកសារតម្រូវសាមញ្ញនិងដំណើរការរហ័ស សមស្របតាមសមត្ថភាពហិរញ្ញវត្ថុរបស់អតិថិជន។

សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែម៖

  • លោក Kim Makara – នាយកសាខាអូឡាំពិក – 097 777 35 15/089 8 77771
  • លោក Hap Chanthy – បុគ្គលិកទំនាក់ទំនងអតិថិជន – 017 619 575
  • ភ្នាក់ងារបម្រើអតិថិជន – 023 223 423/0978 223 423

ចែករំលែកទៅកាន់៖

បិទ ​០២៣ ២២៣ ៤២៣ ថ្លៃសេវា អត្រាការប្រាក់ អត្រាប្តូរប្រាក់ ស្នើសុំឥណទាន ផ្ដល់មតិយោបល់ ឱកាសការងារ កម្មវិធីប្រូម៉ូសិន បណ្តាញ​ប្រតិបត្តិការ
Close 023 223 432 Exchange Rate Fee Interest Rate Branch Location Promotions Recruitment Feedback Registration Loan