ព័ត៌មាន

ប្រភេទ

រីករាយបុណ្យខួបកំណើត សម្រាប់បុគ្គលិកធនាគារ សាខមប៊ែង ខេមបូឌា កើតក្នុងខែមករា

នៅថ្ងៃទី៥ ខែ​មករា ឆ្នាំ២០២៤

រីករាយខួបកំណើតសម្រាប់បុគ្គលិកទាំងអស់ដែលកើតក្នុងខែមករា របស់ធនាគារ សាខមប៊ែង ខេមបូឌា។ យើងសូមជូនពរអ្នកឱ្យទទួលបានសេចក្តីសុខ សុភមង្គល និងសម្រេចបានសមិទ្ធិផលដ៏អស្ចារ្យក្នុងឆ្នាំថ្មី។


ចែករំលែកទៅកាន់៖

បិទ ​០២៣ ២២៣ ៤២៣ ថ្លៃសេវា អត្រាការប្រាក់ អត្រាប្តូរប្រាក់ ស្នើសុំឥណទាន ផ្ដល់មតិយោបល់ ឱកាសការងារ កម្មវិធីប្រូម៉ូសិន បណ្តាញ​ប្រតិបត្តិការ
Close 023 223 432 Exchange Rate Fee Interest Rate Branch Location Promotions Recruitment Feedback Registration Loan