ព័ត៌មាន

ប្រភេទ

ដំណឹងពិសេសសម្រាប់អ្នកគាំទ្ររបស់ foodpanda

នៅថ្ងៃទី២២ ខែ​ធ្នូ ឆ្នាំ២០២០

ទទួលបាន៣ដុល្លារភ្លាមៗសម្រាប់គ្រប់អតិថិជន ជាមួយការកម្ម៉ង់ទិញយ៉ាងតិច៧ដុល្លារ ដោយគ្រាន់តែទូទាត់ជាមួយប័ណ្ណឥណទានវីសា សាខមប៊ែង ចាប់ពីឥឡូវនេះរហូតដល់ថ្ងៃទី៣១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២០ (មានសុពលភាពរហូតដល់អស់ពីស្តុក)។ នេះជាការផ្តល់ជូនដ៏អស្ចារ្យ នៅរង់ចាំអីទៀត កម្ម៉ង់ឥឡូវនេះជាមួយអាហារ និងភេសជ្ជៈដែលអ្នកចូលចិត្ត!

ដំណឹងពិសេសសម្រាប់អ្នកគាំទ្ររបស់ foodpanda

សម្រាប់ព័ត៌មានលម្អិតសូមហៅទៅកាន់ភ្នាក់ងារបម្រើអតិថិជន៖ ០២៣ ២២៣ ៤២៣ / ០៩៧៨ ២២៣ ៤២៣

ចែករំលែកទៅកាន់៖

បិទ ​០២៣ ២២៣ ៤២៣ ថ្លៃសេវា អត្រាការប្រាក់ អត្រាប្តូរប្រាក់ ស្នើសុំឥណទាន ផ្ដល់មតិយោបល់ ឱកាសការងារ កម្មវិធីប្រូម៉ូសិន បណ្តាញ​ប្រតិបត្តិការ
Close 023 223 432 Exchange Rate Fee Interest Rate Branch Location Promotions Recruitment Feedback Registration Loan