ព័ត៌មាន

ប្រភេទ

ការផ្តល់ជូនពិសេសពីប័ណ្ណឥណទានវីសាសម្រាប់ម្ចាស់ប័ណ្ណថ្មី

នៅថ្ងៃទី១៨ ខែ​សីហា ឆ្នាំ២០២១

💳ប័ណ្ណឥណទានវីសាដែលមានបច្ចេកវិទ្យា Contactless នឹងក្លាយជាជម្រើសដ៏ល្អបំផុតសម្រាប់សុវត្ថិភាពនិងសេដ្ឋកិច្ចរបស់អ្នកក្នុងសម័យកូវីដ-១៩ ។ លើសពីនេះទៅទៀតលោកអ្នកអាចបម្លែងប្រតិបត្តិការរបស់ខ្លួនទៅជាគម្រោងបង់រំលស់ជាមួយការបង់ប្រាក់តិចតួចប្រចាំខែក្នុងរយៈពេល ៦ខែ ឬ១២ខែ។ ការផ្តល់ជូនពិសេសសម្រាប់អតិថិជនថ្មីចាប់ពីថ្ងៃនេះរហូតដល់ថ្ងៃទី៣១ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២១ នៅពេលដាក់ពាក្យសុំប័ណ្ណឥណទានវីសាសាខមប៊ែង៖
🆓 មិនគិតកម្រៃសេវាប្រចាំឆ្នាំក្នុងឆ្នាំដំបូង
🆓 មិនគិតថ្លៃសេវាភ្ជាប់គម្រោងបង់រំលស់អត្រាការប្រាក់០%

សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែម សូមទាក់ទងមកយើងខ្ញុំតាមរយៈភ្នាក់ងារបម្រើអតិថិជន៖ 023 223 423។

ចែករំលែកទៅកាន់៖

បិទ ​០២៣ ២២៣ ៤២៣ ថ្លៃសេវា អត្រាការប្រាក់ អត្រាប្តូរប្រាក់ ស្នើសុំឥណទាន ផ្ដល់មតិយោបល់ ឱកាសការងារ កម្មវិធីប្រូម៉ូសិន បណ្តាញ​ប្រតិបត្តិការ
Close 023 223 432 Exchange Rate Fee Interest Rate Branch Location Promotions Recruitment Feedback Registration Loan