ព័ត៌មាន

ប្រភេទ

ឥណទានគេហដ្ឋាន កម្ចីបានដល់ ២០ឆ្នាំ!

នៅថ្ងៃទី២៤ ខែ​មិនា ឆ្នាំ២០២១

គិតមកដល់បច្ចុប្បន្ននេះធនាគារ សាខមប៊ែង ខេមបូឌា បានសហការជាមួយបុរីចំនួន ១០ ក្នុងរាជធានីភ្នំពេញដើម្បីផ្តល់ជូននូវឥណទានគេហដ្ឋានដល់អតិថិជនដែលមានបំណងចង់ទិញគេហដ្ឋានក្នុងក្តីស្រមៃរបស់ខ្លួនជាមួយអត្ថប្រយោជន៍យ៉ាងសម្បូរបែបដូចជា៖

  • អត្រាការប្រាក់ពិសេសចាប់ពី ០.៦២៥%/ខែ តែប៉ុណ្ណោះ។
  • រយៈពេលផ្តល់កម្ចីរហូតដល់ ២០ ឆ្នាំ។
  • ផ្តល់ជូនការដំឡើង ឧបករណ៍ WIFI ដោយឥតគិតថ្លៃ និងអត្ថប្រយោជន៍ជាច្រើនទៀត ពីក្រុមហ៊ុន Opennet ដែលជាដៃគូសហការរបស់ធនគារយើងខ្ញុំ។

សម្រាប់ព័ត៌មានលម្អិត៖
️ សូមហៅទៅកាន់លេខ៖ ០២៣ ២២៣ ៤២៣

ចែករំលែកទៅកាន់៖

បិទ ​០២៣ ២២៣ ៤២៣ ថ្លៃសេវា អត្រាការប្រាក់ អត្រាប្តូរប្រាក់ ស្នើសុំឥណទាន ផ្ដល់មតិយោបល់ ឱកាសការងារ កម្មវិធីប្រូម៉ូសិន បណ្តាញ​ប្រតិបត្តិការ
Close 023 223 432 Exchange Rate Fee Interest Rate Branch Location Promotions Recruitment Feedback Registration Loan