ព័ត៌មាន

ប្រភេទ

ស្វែងយល់ពីរបៀបបង់បុព្វលាភធានារ៉ាប់រងនៅធនាគារ សាខមប៊េង ខេមបូឌា

នៅថ្ងៃទី២៤ ខែ​ឧសភា ឆ្នាំ២០២៣

ឥឡូវអតិថិជនរបស់ធនាគារ សាខមប៊ែង ខេមបូឌា អាចបង់បុព្វលាភធានារ៉ាប់រងរបស់ក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រងអាយុជីវិត ដាយ អ៊ិឈិ ឡាយហ្វ៍ ជាមួយ តាមរយៈវិធីមានដូចខាងក្រោម៖

របៀបបង់បុព្វលាភធានារ៉ាប់រងតាមរយៈបញ្ជរ ធនាគារ សាខមប៊េង

  • ឈ្មោះគណនី: Dai-ichi Life Insurance (Cambodia) PLC.
  • លេខគណនី: “080001010151”
  • លេខសម្គាល់អតិថិជន ដាក់លេខបណ្ណសន្យារ៉ាប់រង សម្រាប់បុព្វលាភធានារ៉ាប់រងដំបូង ឬលេខបណ្ណសន្យារ៉ាប់រងសម្រាប់បុព្វលាភធានារ៉ាប់រងបន្ត
  • ចំនួនបុព្វលាភធានារ៉ាប់រងត្រូវបង់

របៀបបង់បុព្វលាភធានារ៉ាប់រងតាមរយៈការផ្ទេរប្រាក់លើកម្មវិធីធនាគារចល័ត SC mBanking

  • ជំហានទី១៖ បើកកម្មវិធីទូរស័ព្ទដៃធនាគារ សាខមប៊េង
  • ជំហានទី២៖ ជ្រើសយក “ផ្ទេរប្រាក់”
  • ជំហានទី៣៖ ជ្រើសយក “ផ្ទេរប្រាក់ទៅគណនី សាខមប៊េង ណាមួយ”
  • ជំហានទី៤៖ ដាក់លេខគណនីអ្នកទទួល “080001010151”
  • ជំហានទី៥៖ បញ្ចូលចំនួនទឹកប្រាក់ត្រូវបង់
  • ជំហានទី៦៖ បញ្ចូលលេខពាក្យស្នើសុំ សម្រាប់បុព្វលាភធានារ៉ាប់រងដំបូង ឬលេខបណ្ណសន្យារ៉ាប់រងសម្រាប់បុព្វលាភធានារ៉ាប់រងបន្ត

សម្រាប់ព័ត៌មានលម្អិតសូមទំនាក់ទំនងតាមលេខ៖ ០២៣ ២២៣ ៤២៣ ឬ លោកអ្នកអាចមកកាន់សាខារបស់ធនាគារ សាខមប៊ែង ខេមបូឌា ដែលនៅជិតបំផុត ដើម្បីទទួលបានការប្រឹក្សាណែនាំទាន់ពេលវេលា។

ចែករំលែកទៅកាន់៖

បិទ ​០២៣ ២២៣ ៤២៣ ថ្លៃសេវា អត្រាការប្រាក់ អត្រាប្តូរប្រាក់ ស្នើសុំឥណទាន ផ្ដល់មតិយោបល់ ឱកាសការងារ កម្មវិធីប្រូម៉ូសិន បណ្តាញ​ប្រតិបត្តិការ
Close 023 223 432 Exchange Rate Fee Interest Rate Branch Location Promotions Recruitment Feedback Registration Loan