ព័ត៌មាន

ប្រភេទ

ទទួលបានប័ណ្ណទឹកប្រាក់ $3 វិញភ្លាមៗ គ្រប់ពេលអ្នកចំណាយចាប់ពី $20 ឡើងទៅនៅហាង The Pizza Company-Cambodia

នៅថ្ងៃទី១៧ ខែ​មិនា ឆ្នាំ២០២១

គ្រាន់តែចុចទូទាត់តាមរយៈប័ណ្ណ Sacombank Visa Contactless  ដើម្បីទទួលបានប័ណ្ណទឹកប្រាក់ $3 ភ្លាមៗ សម្រាប់ការបញ្ជាទិញនៅពេលក្រោយ គ្រប់ពេលដែលលោកអ្នកចំណាយចាប់ពី$20 ឡើងទៅ នៅរៀងរាល់ថ្ងៃចន្ទ និងថ្ងៃពុធ នៅហាង The Pizza Company ។

ការផ្ដល់ជូនដ៏ពិសេសនេះចាប់ផ្ដើមពីថ្ងៃនេះ រហូតដល់ថ្ងៃទី28 ខែមេសា ឆ្នាំ2021 ឬរហូតដល់អស់ពីស្តុក!
? សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែម សូមហៅទៅកាន់៖ ០២៣ ២២៣ ៤២៣/០៩៧៨ ២២៣ ៤២៣
លក្ខខណ្ឌនានាត្រូវបានអនុវត្ត៖

ចែករំលែកទៅកាន់៖

បិទ ​០២៣ ២២៣ ៤២៣ ថ្លៃសេវា អត្រាការប្រាក់ អត្រាប្តូរប្រាក់ ស្នើសុំឥណទាន ផ្ដល់មតិយោបល់ ឱកាសការងារ កម្មវិធីប្រូម៉ូសិន បណ្តាញ​ប្រតិបត្តិការ
Close 023 223 432 Exchange Rate Fee Interest Rate Branch Location Promotions Recruitment Feedback Registration Loan