ព័ត៌មាន

ប្រភេទ

ប្រូម៉ូសិនពិសេសបញ្ញើប្រាក់រៀល

នៅថ្ងៃទី១៣ ខែ​មេសា ឆ្នាំ២០២២

ការផ្តល់ជូនដ៏ពិសេសសម្រាប់អតិថិជនរបស់ធនាគារ សាខមប៊ែង ខេមបូឌា ក្នុងឱកាសបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីប្រពៃណីជាតិខ្មែរ។ អតិថិជនរបស់យើងនឹងទទួលបានអត្រាការប្រាក់ពិសេសរហូតដល់ ៦.៥% ជាមួយកាលកំណត់បត់បែនតាមតម្រូវចិត្តអតិថិជន។
កាលកំណត់កាន់តែវែង ការប្រាក់កាន់តែខ្ពស់។
ចាប់ផ្តើមដាក់ប្រាក់បញ្ញើឥឡូវនេះ អ្នកនិងទទួលបានមកវិញនូវអត្ថប្រយោជន៍ជាច្រើនបន្ថែមទៀតពីធនាគារ សាខមប៊ែង ខេមបូឌា!
ចាប់ពីថ្ងៃទី១១ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២២ រហូតដល់ថ្ងៃទី៣០ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២២

លក្ខខណ្ឌត្រូវបានអនុវត្ត។

សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែម សូមទំនាក់ទំនងយើងខ្ញុំតាមរយៈភ្នាក់ងារបម្រើអតិថិជន៖ ០២៣ ២២៣ ៤២៣/០៩៧៨ ២២៣ ៤២៣

Telegram: https://t.me/sacombankcambodia

ចែករំលែកទៅកាន់៖

បិទ ​០២៣ ២២៣ ៤២៣ ថ្លៃសេវា អត្រាការប្រាក់ អត្រាប្តូរប្រាក់ ស្នើសុំឥណទាន ផ្ដល់មតិយោបល់ ឱកាសការងារ កម្មវិធីប្រូម៉ូសិន បណ្តាញ​ប្រតិបត្តិការ
Close 023 223 432 Exchange Rate Fee Interest Rate Branch Location Promotions Recruitment Feedback Registration Loan