ព័ត៌មាន

ប្រភេទ

ជីវិតកាន់តែប្រសើរដោយមិនប្រើក្រដាសប្រាក់!

នៅថ្ងៃទី១៨ ខែ​មិនា ឆ្នាំ២០២១

ចូលរួមទប់ស្កាត់ការរាលដាលនៃជម្ងឺកូវីដ-១៩ តាមរយៈការកាត់បន្ថយប្រើប្រាស់ក្រដាសប្រាក់ទាំងអស់គ្នា។ SC mBanking ធ្វើឱ្យជីវិតកាន់តែប្រសើរដោយមិនប្រើក្រដាសប្រាក់!

? មិនទាន់មាន SC mBanking មែនទេ? ដោនឡូតឥឡូវ

ចែករំលែកទៅកាន់៖

បិទ ​០២៣ ២២៣ ៤២៣ ថ្លៃសេវា អត្រាការប្រាក់ អត្រាប្តូរប្រាក់ ស្នើសុំឥណទាន ផ្ដល់មតិយោបល់ ឱកាសការងារ កម្មវិធីប្រូម៉ូសិន បណ្តាញ​ប្រតិបត្តិការ
Close 023 223 432 Exchange Rate Fee Interest Rate Branch Location Promotions Recruitment Feedback Registration Loan