ព័ត៌មាន

ប្រភេទ

ចាក់សោកាតរបស់អ្នកតាមរយៈ SC mBanking

នៅថ្ងៃទី៥ ខែ​វិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២០

ជាមួយកម្មវិធីធនាគារចល័ត SC mBanking គ្រប់យ៉ាងស្ថិតក្នុងការគ្រប់គ្រងរបស់លោកអ្នក។ លោកអ្នកអាចបង្កកកាតភ្លាមៗដោយខ្លួនឯងតាមជំហានដូចខាងក្រោម៖

  1. ចូលក្នុងកម្មវិធី SC mBanking។
  2. ជ្រើសរើសមុខងារ “គណនីខ្ញុំ” ➡️ ជ្រើសរើស “កាត” ។
  3. ជ្រើសរើសកាតត្រូវចាក់សោរួចចុចប៊ូតុង “ចាក់សោ” ➡️ ចុចប៊ូតុង “ទទួលលេខ OTP” ។
  4. បំពេញលេខ OTP ដែលបានទទួល ➡️ ចុចប៊ូតុង “បន្ត” ជាការស្រេច។

Lock your card via SC mBanking

ចុះឈ្មោះ ទាញយក និងប្រើប្រាស់SC mBanking ឥឡូវនេះ

ចែករំលែកទៅកាន់៖

បិទ ​០២៣ ២២៣ ៤២៣ ថ្លៃសេវា អត្រាការប្រាក់ អត្រាប្តូរប្រាក់ ស្នើសុំឥណទាន ផ្ដល់មតិយោបល់ ឱកាសការងារ កម្មវិធីប្រូម៉ូសិន បណ្តាញ​ប្រតិបត្តិការ
Close 023 223 432 Exchange Rate Fee Interest Rate Branch Location Promotions Recruitment Feedback Registration Loan