ព័ត៌មាន

ប្រភេទ

កាន់តែងាយស្រួលជាមួយវិធីទូទាត់ងាយៗ

នៅថ្ងៃទី២២ ខែ​មិនា ឆ្នាំ២០២៣

អតិថិជនធនាគារ សាខមប៊ែង ខេមបូឌា អាចធ្វើការបង់ប្រាក់កម្ចី ឬទូទាត់ប័ណ្ណឥណទានវីសា របស់ខ្លួនតាមភ្នាក់ងាររបស់លីហួរ វេរលុយ នៅទូទាំង ២៥ រាជធានី/ខេត្ត ឬ តាមរយៈ Ly Hour App យ៉ាងងាយស្រួល និងរហ័សទាន់ចិត្ត។

ព័ត៌មានលម្អិតសូមទំនាក់ទំនងតាមលេខ៖ ០២៣ ២២៣ ៤២៣ ឬ លោកអ្នកអាចមកកាន់សាខារបស់ធនាគារ សាខមប៊ែង ខេមបូឌា ដែលនៅជិតបំផុត ដើម្បីទទួលបានការប្រឹក្សាណែនាំទាន់ពេលវេលា។

ចែករំលែកទៅកាន់៖

បិទ ​០២៣ ២២៣ ៤២៣ ថ្លៃសេវា អត្រាការប្រាក់ អត្រាប្តូរប្រាក់ ស្នើសុំឥណទាន ផ្ដល់មតិយោបល់ ឱកាសការងារ កម្មវិធីប្រូម៉ូសិន បណ្តាញ​ប្រតិបត្តិការ
Close 023 223 432 Exchange Rate Fee Interest Rate Branch Location Promotions Recruitment Feedback Registration Loan