ព័ត៌មាន

ប្រភេទ

ការផ្តល់ជូនដ៏ពិសេសលើកម្រៃសេវាផ្ទេរប្រាក់ OTT!

នៅថ្ងៃទី៩ ខែ​កុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២៤

ឆាប់រហ័ស ងាយស្រួល និងសុវត្ថិភាព ក្នុងការផ្ទេរប្រាក់ទូទាំងពិភពលោកជាមួយធនាគារ សាខមប៊ែង ខេមបូឌា!

  • ​បញ្ចុះកម្រៃផ្ទេរប្រាក់ជាពិសេសចំពោះគ្រប់រូបិយប័ណ្ណ ចាប់ពី 0,08% តែប៉ុណ្ណោះ!
  • ទទួលយកការផ្តល់ជូនដែលពុំធ្លាប់មាននេះ ចាប់ពីថ្ងៃទី 15/02/2024 រហូតដល់ 30/04/2024!

លក្ខខណ្ឌផ្សេងៗត្រូវបានអនុវត្ត!

កុំឲ្យខកខានឱកាសនេះ ពត៌មានបន្ថែមសូមទំនាក់ទំនងលេខ 023 223 423។

ចែករំលែកទៅកាន់៖

បិទ ​០២៣ ២២៣ ៤២៣ ថ្លៃសេវា អត្រាការប្រាក់ អត្រាប្តូរប្រាក់ ស្នើសុំឥណទាន ផ្ដល់មតិយោបល់ ឱកាសការងារ កម្មវិធីប្រូម៉ូសិន បណ្តាញ​ប្រតិបត្តិការ
Close 023 223 432 Exchange Rate Fee Interest Rate Branch Location Promotions Recruitment Feedback Registration Loan