ព័ត៌មាន

ប្រភេទ

កាន់តែងាយស្រួលជាមួយមុខងារជម្រើសភាសានៅលើ SC mBanking

នៅថ្ងៃទី៥ ខែ​វិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២០

ឆ្លើយតបទៅនឹងតម្រូវការរបស់អតិថិជន ធនាគារ សាខមប៊ែង ខេមបូឌា បានដំឡើងមុខងារជម្រើសភាសាក្នុងកម្មវិធីធនាគារចល័ត SC mBanking ឱ្យកាន់តែមានភាពងាយស្រួលសម្រាប់អតិថិជនពេលធ្វើប្រតិបត្តិការធនាគារ ជាមួយជម្រើសភាសាយ៉ាងសំបូរបែបដែលមានដូចជាភាសាខ្មែរ ភាសាអង់គ្លេស និងភាសាវៀតណាមផងដែរ។

Multi-languages function updated on SC mBanking

ចុះឈ្មោះ ទាញយក និងប្រើប្រាស់SC mBankingឥឡូវនេះ

ចែករំលែកទៅកាន់៖

បិទ ​០២៣ ២២៣ ៤២៣ ថ្លៃសេវា អត្រាការប្រាក់ អត្រាប្តូរប្រាក់ ស្នើសុំឥណទាន ផ្ដល់មតិយោបល់ ឱកាសការងារ កម្មវិធីប្រូម៉ូសិន បណ្តាញ​ប្រតិបត្តិការ
Close 023 223 432 Exchange Rate Fee Interest Rate Branch Location Promotions Recruitment Feedback Registration Loan