ព័ត៌មាន

ប្រភេទ

មិនគិតអត្រាការប្រាក់- មិនគិតសេវាប្តូរគម្រោង

នៅថ្ងៃទី២៩ ខែ​មករា ឆ្នាំ២០២១

ឱកាសក្លាយជាម្ចាស់លើសម្ភារៈប្រើប្រាស់សព្វបែបយ៉ាងក្នុងក្តីស្រមៃរបស់លោកអ្នក ជាមួយគម្រោងបង់រំលស់អត្រាការប្រាក់០% នៃប័ណ្ណឥណទានវីសា សាខមប៊ែង អ្នកនឹងមិនចាំបាច់ចំណាយជាមុនឡើយ។ ជាមួយគម្រោងនេះ អ្នកមិនត្រឹមតែអាច ចំណាយដោយភាពឆ្លាតវៃជាមួយរយៈពេល ៦ខែ និង១២ខែ ថែមទាំងទទួលបានការឥតគិតថ្លៃសេវាប្តូរគម្រោង កម្មវិធីចាប់អនុវត្តពីឥឡូវនេះរហូតដល់ថ្ងៃទី ៣១ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២១។
ជាពិសេសសម្រាប់អតិថិជនថ្មី លោកអ្នកនឹងទទួលបានការបញ្ចុះតម្លៃ៥០% លើសេវាឆ្នាំដំបូង ប្រញាប់ឡើង។
សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែមសូមហៅទៅកាន់ភ្នាក់ងារបម្រើអតិថិជនលេខ៖០២៣ ២២៣ ៤២៣/០៩៧៨ ២២៣ ៤២៣

Telegram

ចែករំលែកទៅកាន់៖

បិទ ​០២៣ ២២៣ ៤២៣ ថ្លៃសេវា អត្រាការប្រាក់ អត្រាប្តូរប្រាក់ ស្នើសុំឥណទាន ផ្ដល់មតិយោបល់ ឱកាសការងារ កម្មវិធីប្រូម៉ូសិន បណ្តាញ​ប្រតិបត្តិការ
Close 023 223 432 Exchange Rate Fee Interest Rate Branch Location Promotions Recruitment Feedback Registration Loan