ព័ត៌មាន

ប្រភេទ

បញ្ចុះតម្លៃ ៥០% លើកម្រៃសេវាភ្ជាប់គម្រោងបង់រំលស់ទៅដល់ ១២ខែ

នៅថ្ងៃទី១២ ខែ​មករា ឆ្នាំ២០២២

ទិញទំនិញម៉ាសប្បាយ និងទូទាត់ជាមួយប័ណ្ណឥណទាន វីសា សាខមប៊ែង
ការផ្តល់ជូនពិសេសជាមួយគម្រោងបង់រំលស់អត្រាការប្រាក់ ០% អ្នកនឹងទទួលបានការបញ្ចុះតម្លៃ ៥០% លើកម្រៃសេវាភ្ជាប់គម្រោងបង់រំលស់ទៅដល់ ១២ខែ
ចាប់ពីថ្ងៃនេះ រហូតដល់ថ្ងៃទី៣១ ខែមករា ឆ្នាំ២០២២
ចុះឈ្មោះឥឡូវនេះ! សម្រាប់ព័ត៌មានលម្អិតសូមទំនាក់ទំនងតាមលេខ៖ ០២៣ ២២៣ ៤២៣ /០៩៧ ៨ ២២៣ ៤២៣

ចែករំលែកទៅកាន់៖

បិទ ​០២៣ ២២៣ ៤២៣ ថ្លៃសេវា អត្រាការប្រាក់ អត្រាប្តូរប្រាក់ ស្នើសុំឥណទាន ផ្ដល់មតិយោបល់ ឱកាសការងារ កម្មវិធីប្រូម៉ូសិន បណ្តាញ​ប្រតិបត្តិការ
Close 023 223 432 Exchange Rate Fee Interest Rate Branch Location Promotions Recruitment Feedback Registration Loan