ព័ត៌មាន

ប្រភេទ

បង់វិក្កយបត្រអ៊ីនធើណែតបានគ្រប់ពេល គ្រប់ទីកន្លែង

នៅថ្ងៃទី៣០ ខែ​កក្កដា ឆ្នាំ២០២១

ធ្វើឱ្យជីវិតលោកអ្នកកាន់តែងាយស្រួលជាមួយមុខងារទូទាត់វិក្កយបត្រអនឡាញរបស់ធនាគារ សាខមប៊ែង ខេមបូឌា។​ ទូទាត់វិក្កយបត្រអ៊ីនធើណែតឬទូរសព្ទរបស់លោកអ្នកដោយសុវត្ថិភាពតាមរយៈកម្មវិធី  SC mBanking។

សូមអញ្ជើញមកសាខារបស់យើងខ្ញុំ ដើម្បីចុះឈ្មោះនិងរីករាយជាមួយបទពិសោធន៍ថ្មី។

ព័ត៌មានបន្ថែមសូមទូរសព្ទមកលេខ៖ 023 223 423!

ចែករំលែកទៅកាន់៖

បិទ ​០២៣ ២២៣ ៤២៣ ថ្លៃសេវា អត្រាការប្រាក់ អត្រាប្តូរប្រាក់ ស្នើសុំឥណទាន ផ្ដល់មតិយោបល់ ឱកាសការងារ កម្មវិធីប្រូម៉ូសិន បណ្តាញ​ប្រតិបត្តិការ
Close 023 223 432 Exchange Rate Fee Interest Rate Branch Location Promotions Recruitment Feedback Registration Loan