ព័ត៌មាន

ប្រភេទ

កាន់តែងាយស្រួលជាមួយការទូទាត់ប្រាក់កម្ចីតាមរយៈ LY HOUR APP ឬភ្នាក់ងារ លី ហួរ វេរលុយ

នៅថ្ងៃទី១៨ ខែ​មេសា ឆ្នាំ២០២២

ឥឡូវនេះលោកអ្នកជាអតិថិជនរបស់ធនាគារ សាខមប៊ែង ខេមបូឌា កាន់តែមានភាពងាយស្រួលជាមួយការទូទាត់ប្រាក់កម្ចីរបស់ខ្លួនតាមរយៈ LY HOUR APP ឬភ្នាក់ងារ លី ហួរ វេរលុយ បានគ្រប់ពេល គ្រប់ទីកន្លែង ដោយមានសុវត្ថិភាព។

សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែម សូមទំនាក់ទំនងយើងខ្ញុំតាមរយៈភ្នាក់ងារបម្រើអតិថិជន៖ ០២៣ ២២៣ ៤២៣/០៩៧៨ ២២៣ ៤២៣

Telegram: https://t.me/sacombankcambodia

ចែករំលែកទៅកាន់៖

បិទ ​០២៣ ២២៣ ៤២៣ ថ្លៃសេវា អត្រាការប្រាក់ អត្រាប្តូរប្រាក់ ស្នើសុំឥណទាន ផ្ដល់មតិយោបល់ ឱកាសការងារ កម្មវិធីប្រូម៉ូសិន បណ្តាញ​ប្រតិបត្តិការ
Close 023 223 432 Exchange Rate Fee Interest Rate Branch Location Promotions Recruitment Feedback Registration Loan