ព័ត៌មាន

ប្រភេទ

បង់ប្រាក់កម្ចីតាមភ្នាក់ងាររបស់លីហួរ វេរលុយ ជាង ៦,៥០០ កន្លែង

នៅថ្ងៃទី៩ ខែ​មិនា ឆ្នាំ២០២១

កាន់តែងាយស្រួល!!!

អតិថិជនធនាគារ សាខមប៊ែង ទាំងអស់អាចធ្វើការបង់ប្រាក់កម្ចីតាមភ្នាក់ងាររបស់លីហួរ វេរលុយ ជាង ៦,៥០០ កន្លែងទូទាំងប្រទេសបានយ៉ាងងាយស្រួល និងរហ័សទាន់ចិត្តបំផុត។ សូមទស្សនាវីដេអូនេះដើម្បីដឹងពីរបៀបបង់ប្រាក់កម្ចីតាមភ្នាក់ងាររបស់លីហួរ វេរលុយ។

? សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែមសូមហៅទៅកាន់ភ្នាក់ងារបម្រើអតិថិជនលេខ៖ ០២៣ ២២៣ ៤២៣/០៩៧៨ ២២៣ ៤២៣
Telegram

ចែករំលែកទៅកាន់៖

បិទ ​០២៣ ២២៣ ៤២៣ ថ្លៃសេវា អត្រាការប្រាក់ អត្រាប្តូរប្រាក់ ស្នើសុំឥណទាន ផ្ដល់មតិយោបល់ ឱកាសការងារ កម្មវិធីប្រូម៉ូសិន បណ្តាញ​ប្រតិបត្តិការ
Close 023 223 432 Exchange Rate Fee Interest Rate Branch Location Promotions Recruitment Feedback Registration Loan